Edukacja

Pierwszy w Polsce program na bazie trójkąta kompetencji Project Management Institute

Twa rekrutacja na Akademię Transition Managera. Akademia Transition Managera to pierwszy w Polsce kompleksowy program edukacyjny związany z zarządzaniem projektami, zaprojektowany zgodnie z trójkątem kompetencji Project Management Institute® (The PMI Talent Triangle®), który reprezentuje zdefiniowany przez pracodawców zbiór niezbędnych umiejętności kierownika projektu. Twórcami programu są eksperci AgilePMO, a organizatorem Akademia Leona Koźmińskiego. Patronat nad studiami objęli Fundacja Pro Progressio, Association of Business Service Leaders oraz Project Management Institute Poland Chapter.

Głównym celem Akademii jest przygotowanie obecnych oraz przyszłych liderów projektów i programów do koordynacji złożonych inicjatyw. Ważne jest także zrozumienie teorii i praktyki przywództwa oraz jego roli we wdrażaniu trwałych zmian. Efektem szkolenia ma być transformacja uczestnika programu – z kierownika projektu na lidera wprowadzanej zmiany.

Dynamicznie zmieniające się otoczenie, takie jak rozwój technologii, rosnące wymagania klienta, konkurencja, wymuszają na organizacji większej elastyczności i efektywności działania. W celu dostosowania się do zmieniających się warunków lub ekspansji na nowe rynki organizacje uruchamiają złożone programy zmian. Programy te mogą być migracyjne – przeniesienie wiedzy, systemów oraz działań operacyjnych od klienta do wyspecjalizowanej jednostki zewnętrznej lub transformacyjne - od zmiany struktury procesów, poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych, do zmiany kultury organizacyjnej. Migracje („transition”) są złożone, ale przewidywalne, natomiast transformacje z natury są nieprzewidywalne, ale uwalniają olbrzymi potencjał, który pozostaje nieodkryty do czasu faktycznej zmiany. Oba rodzaje programów wymagają szerokiego wachlarza kompetencji przywódczych i menedżerskich – umiejętności, których można się nauczyć.

Nowa sytuacja wymusza nowy sposób myślenia i nowe role, w tym Kierownika Projektu. W dzisiejszym złożonym świecie biznesu, aby odnieść sukces, nie wystarczy już znajomość narzędzi i technik zarządzania projektami, ale kluczowe stają się kompetencje przywódcze i biznesowe. W przeciwieństwie do obecnych na rynku programów zarządzania projektami, które koncentrują się głównie na metodykach i technikach (jedno ramię trójkąta), program Akademii obejmuje również takie obszary jak: transformacja organizacyjna, przywództwo, zarządzanie wirtualnym i wielokulturowym zespołem, facylitacja, coaching i mentoring, kreatywne rozwiązywanie problemów, czy wizualne myślenie (pozostałe dwa ramiona trójkąta: kompetencje przywódcze oraz strategiczne i biznesowe).

Po ukończeniu Akademii uczestnicy będą wyposażeni w kompetencje niezbędne do zarządzania globalnymi projektami transformacyjnymi i migracyjnymi („transition”). Będą potrafili czerpać z różnorodnych strategii przywództwa i dostosować styl przywództwa do specyfiki projektów i programów transformacyjnych. Szkolenie pomoże im zrozumieć, co oznacza autentyczne przywództwo, umożliwi stosowanie go w praktyce w taki sposób, by rozwijać kompetencje i zachowania przywódcze u siebie i innych. Rekrutacja potrwa do 30 września 2017, a więcej szczegółów można znaleźć tutaj.