Wiadomości

Podstrefy SSE w Polsce Wschodniej – Podstrefa Lublin SSE Euro-Park Mielec

16 005

24 września 2007 roku Prezes Rady Ministrów RP podpisał rozporządzenie rozszerzające granice Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Tego dnia została powołana do życia Podstrefa Lublin.

Głównym celem powstania strefy było przyspieszenie rozwoju gospodarczego miasta i moim zdaniem pierwsze tego oznaki są już widoczne. — twierdzi Bartosz Sobotka, pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. podstrefy Lublin. Strefa istnieje dopiero 4 lata ale działa w niej już 15 przedsiębiorców. 600 miejsc pracy w strefie generuje kilkaset miejsc pracy poza nią i wpływa zmniejszenie bezrobocia i zdynamizowanie całego regionu.

Na początku było 70 ha terenów typu „greenfield”, zlokalizowanych w południowo-wschodniej części miasta. Podstrefa znalazła się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła komunikacyjnego trasy ekspresowej S17 i niedaleko budowanego w Świdniku lotniska, z którym łączą ją drogi dojazdowe. Dwa lata później podstrefa powiększyła się o kolejne 10ha terenów po byłych zakładach Daewoo. Ich wykorzystanie przyczyniło się do rewitalizacji części poprzemysłowej miasta. W 2010 roku do podstrefy włączono kolejne 37 ha. Grunty te zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie podstrefy na Felinie. Lubelska podstrefa jest tak położona, że można w niej wybudować zarówno zakłady produkcyjne jak i nowoczesne biurowce dla sektora BPO.

Podstrefy SSE w Polsce Wschodniej – Podstrefa Lublin SSE Euro-Park MielecPodstrefy SSE w Polsce Wschodniej – Podstrefa Lublin SSE Euro-Park MielecPodstrefy SSE w Polsce Wschodniej – Podstrefa Lublin SSE Euro-Park Mielec

Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Podstrefy Lublin mogą uzyskać pomoc publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy. Wysokość zwolnienia podatkowego waha się od 50% do 70% procent w zależności od wielkości firmy. Pomocą finansową są objęte wydatki związane z nabyciem lub wieczystym użytkowaniem gruntów, z wytwarzaniem, kupnem rozbudową lub modernizacją środków trwałych, a także koszty związane z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (prawa patentowe, licencje, know-how lub nieopatentowana wiedza techniczna). Przykładowo, jeśli przedsiębiorca inwestując w strefie, na grunt, budynki i zakup technologii wydał 14mln. złotych, pomoc publiczna 50% wyniesie 7 mln. Przedsiębiorca musi posiadać środki własne w wysokości minimum 25% inwestowanej sumy zaś cała inwestycja powinna opiewać na minimum 100 tys euro. Oferty inwestycyjne składać trzeba w procedurze przetargowej. Inwestorzy, którzy otrzymają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w PSSE Lublin, automatycznie uzyskują prawo do zwolnień z podatku dochodowego do 31.12.2020 roku.

Łączna wielkość nakładów planowanych do poniesienia przez inwestorów z Podstrefy Lublin, którzy otrzymali zezwolenia od 2009 do 30.04.2011 r. wynosi 545 mln zł, a ilość deklarowanych nowych miejsc pracy wynosi 900. Ponad połowa firm działających w podstrefie, zachęcona ulgami, przeniosła się tutaj z innych miejsc w Lublinie i okolicach. Pozostali inwestorzy przyszli z zewnątrz, zachęceni intensywną działalnością promocyjną miasta oraz atrakcyjną ofertą inwestycyjną.

Na każdej konferencji, spotkaniu, targach czy seminariach, eksponowaliśmy walory strefy, podkreślając przede wszystkim obecność w Lublinie dobrze wykształconych kadr oraz głód inwestycyjny miasta — relacjonuje Bartosz Sobotka.

odstrefy SSE w Polsce Wschodniej – Podstrefa Lublin SSE Euro-Park Mielec

Władze Lublina zainwestowały też w uzbrojenie terenu i infrastrukturę strefy. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Biomaxima i Verano to firmy, które oprócz zakładów produkcyjnych usytuowały tutaj swoje centra badawczo-rozwojowe. Podstrefa lubelska docelowo ma być miejscem inwestycji promujących innowacyjność i przedsięwzięcia o dużej wartości dodanej. To zapewni stabilizację rynku pracy, bo takie firmy, związane są z konkretnym kapitałem ludzkim, a nie z taśmą produkcyjna, którą można zdemontować i zamontować w dowolnym innym miejscu na świecie. Takie przykre doświadczenie już miało miejsce w podstrefie lubelskiej. Firma Ball zainwestowała, ale produkcji nie uruchomiła wywożąc część maszyn do Serbii.

Do największych firm produkcyjnych można zaliczyć DD Resory, Aliplast oraz MW Lublin. To one mają znaczący wpływ na obniżenie stopy bezrobocia w mieście (docelowe utworzenie ok 500 nowych miejsc pracy) oraz stworzenie szerokich możliwości kooperacyjnych w podstrefie i otoczeniu (produkcja, usługi).

Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez dotychczas działających inwestorów szacowana jest w obecnej chwili na ok. 213 mln zł. W tym roku przybyło dwóch inwestorów, a także przygotowywane są kolejne przetargi.

Szacuje się, że nakłady inwestycyjne Miasta Lublin na przygotowania terenów pod inwestycje (uzbrojenie) wyniosą w sumie do 2014 roku ok 90 mln zł, z tego ok 60 mln pochodzi ze środków unijnych.

To prawda, że na razie miasto do strefy dopłaca, ale w ostatecznym rozrachunku od 2015-2016 roku strefa będzie generować dochody budżetowe, bowiem oprócz wpływów z podatku PIT od zatrudnionych w strefie, miasto nie musi wypłacać zasiłków socjalnych.

Nie jest to może jeszcze renesans gospodarczy Lublina ale jesteśmy na dobrej drodze aby tak się stało — dodaje Bartosz Sobotka.

Kontakt:

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

Pl. Łokietka 1,

20-950 Lublin

tel. +48 81 466 25 11 ; +48 81 466 25 00

Portal Polska Wschodnia