Raporty

Polska liderem wynagrodzeniowych obietnic

1 037

Boom na rynku pracy w końcu przekłada się na wynagrodzenia pracowników. Aż 38 proc. polskich średnich i dużych firm deklaruje, że będzie podnosić pensje.

Ostatnie miesiące to prawdziwa hossa na polskim rynku pracy, jednak ten rosnący popyt na pracowników długo nie miał odzwierciedlenia w wynagrodzeniach. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, dynamika płac w polskich firmach nie tylko w ostatnich 4 miesiącach nie przyspieszała, ale wręcz lekko spowalniała – wzrost rok do roku wahał się w przedziale 3,6-4 proc., wobec 4,1-5,3 proc. w poprzednich miesiącach.

Wygląda jednak na to, że trend powoli się odwraca i pracodawcy coraz chętniej myślą o podnoszeniu płac. Według badania prowadzonego przez Grant Thornton, w VI kwartale 2016 r. już 38 proc. średnich i dużych firm zapowiedziało, że będzie podnosić pensje swoim pracownikom, a żadna nie zapowiada obniżek. To najlepsze wyniki w historii badania, czyli od 2009r. Dla porównania, w poprzednich dwóch latach odsetek firm planujących podwyżki wahał się w przedziale 18-28 proc.

Monika SmulewiczMonika Smulewicz Dyrektor Zarządzający, Partner w Grant Thornton: Choć w ostatnim czasie poprawa na rynku pracy była bardzo zauważalna, to wynagrodzenia w gospodarce rosły w dość powolnym tempie. Bezrobocie było wciąż na tyle duże, że pracodawcy nie musieli znacząco zwiększać kosztów pracy. Wydaje się jednak, że firmy doszły do ściany. Bezrobocie spadło do tak niskiego poziomu, że pracodawcom realnie zaczął doskwierać niedobór pracowników. Konkurencja między pracodawcami zrobiła się na tyle silna, że coraz częściej nie mają oni wyjścia – muszą podnosić pensje. Szczególnie trudny czas czeka małe polskie firmy, które pracują na niskich marżach. Ich możliwości w zakresie konkurowania o pracowników wynagrodzeniem są ograniczone, a w konsekwencji wzrost kosztów pracy będzie prowadzić do wzrostu cen za świadczone usługi.

Czytaj więcej w całym raporcie „Pracodawcy planują podwyżki płac”.

Pracodawcy planują podwyżki płac


Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.