Wiadomości

Polska – Nowoczesne centrum usług biznesowych w centrum Europy

1 905

W Polsce istnieje ponad 650 centrów usług biznesowych, zatrudniających ponad 150 tys. osób. Czynnikami przyciągającymi inwestorów do Polski są przede wszystkim dostępność dobrze wykwalifikowanych i zmotywowanych do pracy specjalistów, coraz bardziej rozwinięta infrastruktura oraz stabilna sytuacja polityczno-gospodarcza kraju. O atrakcyjności Polski świadczy też dywersyfikacja lokalizacji, w których istnieją silne centra akademickie, stanowiące naturalne zaplecze kadrowe. Analiza KPMG w Polsce jest przewodnikiem dla zagranicznych inwestorów planujących budowę nowego lub rozbudowę istniejącego centrum usług biznesowych.

Dobrze wykwalifikowana kadra

Polska oferuje obecnie najbardziej atrakcyjne lokalizacje do budowy centrów usług biznesowych spośród wszystkich miast europejskich. Jednym z kluczowych czynników przyciągających inwestorów do Polski jest dostępność dobrze wykwalifikowanych i zmotywowanych do pracy specjalistów. W 2014 r. studia ukończyło w Polsce 450 tys. osób, a liczba studentów (1,6 mln) plasuje nasz kraj na 4. pozycji w Europie, zaraz po Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji. Polska klasyfikuje się również na 10. miejscu na świecie w globalnym rankingu umiejętności poznawczych i osiągnięć edukacyjnych (Index of Cognitive Skills and Educational Attainment 2014) oraz na 6. miejscu pod względem biegłości w języku angielskim w globalnym rankingu EF (English Proficiency Index 2014). W aktualnie działających centrach z kapitałem zagranicznym Polacy wykorzystują znajomość 40 języków.

Polska – Nowoczesne centrum usług biznesowych w centrum Europy

Polska jest jedną z najbardziej atrakcyjnych na świecie lokalizacji dla budowy centrum usług biznesowych, a międzynarodowi inwestorzy doceniają zarówno kwalifikacje zawodowe polskich specjalistów, jak i ich entuzjazm oraz chęć do dalszego kształcenia. Naszą przewagą w odniesieniu do innych krajów regionu Europy Środkowej i Wschodniej jest dywersyfikacja lokalizacji, w których istnieją silne ośrodki akademickie, stanowiące naturalne zaplecze kadrowe dla zaawansowanych centrów usług biznesowych. Zgodnie z wynikami opublikowanego w marcu b.r. badania pt. IT Outsourcing Service Provider Performance & Satisfaction Study, Polska zajmuje 2. miejsce na świecie i 1. w Europie na outsourcing usług IT. Ponadto warto wspomnieć, że Kraków znajduje się na 9. miejscu wśród najlepszych lokalizacji na całym świecie według raportu TOP 100 Outsourcing Destinations 2015 – mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w zakresie strategii i operacji w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Polska – Nowoczesne centrum usług biznesowych w centrum Europy

Stabilność polityczno-gospodarcza i infrastruktura

Stabilność polityczna oraz nasze członkostwo w NATO i Unii Europejskiej daje inwestorom poczucie bezpieczeństwa inwestycji w Polsce. Doceniane są też systematycznie prowadzone działania na rzecz walki z korupcją – w corocznym rankingu Transparency International pt. Corruption Perception Polska awansowała z 61. pozycji w 2007 roku na miejsce 35. w 2014 roku.

Kolejnym czynnikiem przemawiającym za otwarciem centrum usług biznesowych w Polsce jest dobrze rozwinięta infrastruktura biurowa. W ostatnich 10 latach podwoiła się powierzchnia dostępnych nowoczesnych biur, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych stawek najmu. Inwestorzy pozytywnie oceniają również infrastrukturę drogową, sieć lotnisk i wygodnych połączeń lotniczych
z największymi miastami na świecie.

Inwestorów zachęca stabilność polskiej gospodarki – od 2007 r. wzrost naszego produktu krajowego brutto jest o ponad 20% większy od średniego wzrostu krajów Unii Europejskiej. Fundusze unijne oraz przygotowania do EURO 2012 to również czynniki, które miały ogromny wpływ na rozwój infrastruktury w Polsce. Przez lata bowiem mało atrakcyjna infrastruktura wpływała na utratę inwestorów na rzecz Czech i Węgier – dodaje Violetta Małek, dyrektor w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.

Koszty pracy

Koszty pracy ponoszone przez inwestorów w Polsce są zdecydowanie wyższe niż w Indiach czy w Bułgarii lub Rumunii. Dlatego też międzynarodowi inwestorzy wybierają Polskę głównie w sytuacji, gdy planują budowę centrów zaawansowanych usług biznesowych. Dobrą ilustracją tego trendu jest umiejscowienie w Polsce kilkanaście międzynarodowych grup centrów badawczo-rozwojowych, zatrudniających specjalistów technicznych.

W Polsce powstaje coraz więcej tzw. globalnych centrów biznesowych, w ramach których są realizowane zaawansowane procesy biznesowe takie, jak np. zarządzanie podatkami całej międzynarodowej grupy, oraz nadzoruje się dostarczanie usług biznesowych dla organizacji przez wewnętrzne centra usług wspólnych, oraz zewnętrznych dostawców tzw. outsourcerów. Inwestycje w centra zaawansowanych usług biznesowych są więc korzystne dla Polski, gdyż tworzą dobrze płatne miejsca pracy dla wykwalifikowanych specjalistów – podsumowuje Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w zakresie strategii i operacji w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Raport w wersji elektronicznej

KPMG