Wiadomości

Polska w pierwszej dziesiątce krajów do lokowania kapitału

1 792
  • Warszawa jako szóste najbardziej pożądane miasto na listach inwestorów
  • Niemcy zajęły pierwsze miejsce jako najczęściej wybierany kraj przez inwestorów
  • Londyn utrzymuje status preferowanego miasta

Rok 2016 upłynie pod znakiem dużej aktywności inwestorów w regionie EMEA. Według Badania Intencji Inwestorów w Sektorze Nieruchomości 2016* przeprowadzonego przez firmę CBRE, prawie połowa (48%) wszystkich badanych inwestorów planuje zwiększyć swoją aktywność w nabywaniu nowych aktywów w stosunku do minionego roku. Tylko 15% oczekuje zmniejszenia tych działań. Co więcej, 43% wszystkich badanych spodziewa się również zwiększenia swojej aktywności przy sprzedaży posiadanych już aktywów, ze względu na prężnie rozwijający się rynek inwestycji w nieruchomości komercyjne w regionie EMEA w 2016 roku.

Przeprowadzone badanie wykazało niezwykły wzrost zainteresowania inwestorów Europą Środkowo-Wschodnią (CEE). Analizując rynek CEE jako całość odsetek inwestorów, którzy poszukują tu korzystnych lokat kapitału wzrósł z 6% do 23% w porównaniu rok do roku. Duży wzrost zainteresowania regionem może wynikać między innymi z poszukiwania przez inwestorów wyższych stóp zwrotu. W drugiej połowie 2015 roku, stopy kapitalizacji w Europie Zachodniej znacząco spadły przyczyniając się do zwiększenia rozbieżności w porównaniu do regionu CEE, co przełożyło się na znaczący wzrost zainteresowania inwestorów tym regionem.

Daniel Bienias, Dyrektor Zarządzający CBRE w PolsceDaniel Bienias, Dyrektor Zarządzający CBRE w Polsce komentuje: „Zawirowania na rynkach globalnych ponownie mogą być ogromną szansą dla Polski, co potwierdza obserwowana obecnie duża aktywność wszystkich podmiotów działających na rynku. Zainteresowanie możliwościami wejścia na nasz rynek widać też na trwających właśnie Targach MIPIM. Nie milkną jednak pytania o stabilność polityczną i zmiany jakie mogą dotknąć różne obszary gospodarki. Widać jednak, że początkowe obawy, przy właściwej polityce informacyjnej, mają szansę się zmniejszyć. Wiele funduszy deklaruje właśnie wybór Warszawy do swoich średnio i długo terminowych programów inwestycyjnych.”

Za najbardziej atrakcyjny kraj dla inwestycji w nieruchomości komercyjne wybrane zostały Niemcy z 17% udziałem we wszystkich odpowiedziach. Rynek w Wielkiej Brytanii został wskazany jako drugi z 15,1% udziałem. Na kolejnych miejscach uplasowały się Hiszpania (10,2%), Holandia (9,9%), Francja (9,2%), oraz Polska (9,2%). Najważniejszym wnioskiem wynikającym z tego badania jest mała rozbieżność pomiędzy poszczególnymi krajami, co stanowiło pierwszy taki wynik w ostatnich 7 analogicznych badaniach. Dodatkowo, pozwala to wskazać nowe rynki wchodzące w obszar zainteresowania inwestorów w tym roku.

Inwestycje typu "prime" stale cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Proporcja inwestorów, którzy widzą najlepsze aktywa jako najbardziej atrakcyjną część rynku wzrosła z 29% w 2015 roku do 41% w 2016 roku. Pomimo pozytywnego nastawienia inwestorów do sektora nieruchomości komercyjnych, jedyną zauważalną zmianą w porównaniu do zeszłego roku jest spadek zainteresowania obiektami o podwyższonym ryzyku. Te zmiany są częściowo tłumaczone przez obawy inwestorów dotyczące globalnej stabilności rynków finansowych. Na pytanie „Co stanowi największe zagrożenie dla rynku nieruchomości w 2016 roku”, globalne osłabienie gospodarcze było postrzegane jako największe zagrożenie (31%), z kolei na drugim miejscu uplasowało się lokalne spowolnienie gospodarcze (14%).

Sektor nieruchomości biurowych jest postrzegany jako najbardziej atrakcyjny, wskazało na niego 37% inwestorów. Największy wzrost zainteresowania odnotował sektor mieszkaniowy z poziomu 5% w 2015 do 12% w 2016 roku. Sektor handlowy również zarejestrował dobry wynik, na który nałożył się wzrost wydatków oraz pewności konsumentów, co spowodowało wzrost z 22% w 2015 roku do 27% w 2016.

Jonathan Hull, Dyrektor Zarządzający działem Rynków Kapitałowych w regionie EMEA, CBRE, komentuje: „Nasze badanie wykazało dwa główne trendy w tym roku, zwiększenie zainteresowania inwestorów regionem Europy Środkowo-Wschodniej oraz wstrzemięźliwość inwestorów względem ryzyka. Pierwszy z nich wydaje się być kwestią ceny; region CEE jest atrakcyjnym rynkiem pod względem osiąganych stop zwrotu oraz gdzie inwestorzy widzą miejsce na kompresje istniejących stop kapitalizacji. Drugi trend wydaje się być bezpośrednią odpowiedzią na makro-ekonomiczne problemy uderzające świat na globalną skalę. Co więcej, patrząc na wyniki badań możemy zobaczyć coraz większą rozbieżność wśród inwestorów co do najbardziej atrakcyjnych rynków oraz strategii poszczególnych funduszy. Pozwala nam to wnioskować, że rok 2016 będzie bardzo interesującym okresem na wszystkich rynkach w regionie EMEA.”


*Raport CBRE powstał na podstawie wyników Badania intencji inwestorów na rynku nieruchomości, przeprowadzonego przez CBRE od 8 stycznia do 4 lutego 2016 roku. W badaniu wzięło udział ponad 423 uczestników reprezentujących szeroko rozumiany rynek inwestycyjny nieruchomości. Badanie zostało przeprowadzone w celu uzyskania całościowego obrazu preferencji i opinii inwestorów na temat globalnego rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Wyniki badania obrazują preferencje inwestorów w kontekście regionów, krajów, miast, a także segmentów i typów nieruchomości inwestycyjnych. Respondenci pochodzili głownie z Europy (87% badanych), w podziale na kraje – inwestorzy pochodzący z Wielkiej Brytanii stanowili 26%, inwestorzy francuscy (13%), holenderscy (12%), inwestorzy niemieccy (12%). Główną grupą badaną z poza Europy byli inwestorzy z USA (8%).

CBRE Polska Sp. z o.o.