Wiadomości

Pomorskie – dywersyfikacja i rosnące zaawansowanie procesów

3 849

Analizując rynek BPO/SSC w Polsce łatwo dostrzec, że dominuje na nim obsługa procesów finansowo-księgowych i szeroko pojęta obsługa klienta. Odnosi się to również do aglomeracji Trójmiasta. Spośród 47 centrów usług biznesowych, aż w 26 obsługuje się tego rodzaju procesy. Ich kadra stanowi znaczący odsetek spośród ponad 16 tys. osób zatrudnionych w sektorze. Firmy te bardzo często stanowią początek kariery w outsourcingu dla juniorów, lub pierwszy krok na drodze profesjonalistów, dokonujących zmiany ścieżki zawodowej.

Do niedawna ścieżki rozwoju w ramach opisywanych procesów stanowiły ogromną większość oferowanych stanowisk pracy i solidnie wytyczony kierunek specjalizacji dla osób zdecydowanych na specjalizowanie się w ich ramach. Gdzie jednak miejsce dla tych, którzy nie widzieli dla siebie perspektyw w tych konkretnych liniach biznesowych, lub zapragnęli innej kariery w outsourcingu?

Jedną z odpowiedzi stanowi, będący wyjątkiem od omawianego trendu, Thomson Reuters. Otwarte w 2005 r. gdyńskie centrum, jest drugim (po Intelu) co do wielkości pracodawcą sektora outsourcingowego w regionie (ok. 1000 miejsc pracy). Oferuje ono bardzo urozmaicone możliwości rozwoju w ramach organizacji, obsługując bardzo szeroką gamę procesów. Spośród nich ostatnich na szczególną uwagę zasługują te zaliczające się do nurtu KPO i konsultingu, czyli szeroko pojętego doradztwa, analizy biznesowej, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem transakcji czy zarządzaniem informacją medialną.

Z końcem 2014 r. trójmiejskie szeregi zasiliły kolejne centra KPO. Obecne w Gdańsku od kilku lat PwC zadecydowało, że od grudnia 2014 r., obok głównej linii biznesowej, otworzy centrum obsługujące m.in. działania w ramach tzw. KYC (Know Your Customer). Analiza mechanizmów wewnętrznych w organizacji klienta, zabezpieczenia przeciw nielegalnym procederom (‘pranie brudnych pieniędzy’, kradzieże tożsamości itd.), optymalizacja istniejących i wprowadzanie bezpiecznych procedur, to tylko niektóre z usług oferowanych przez centrum. Drugą inwestycją – tym razem z dziedziny konsultingu – jest ogłoszony w lutym 2015 r. Coleman RG. Firma zajmuje się dostarczaniem najdokładniejszej wiedzy fachowej swoim klientom na całym świecie, poprzez bezpośrednie komunikowanie ich z najlepszymi specjalistami w danej dziedzinie. Redukuje tym samym klientowi nakłady czasu i środków. Jej trójmiejskie centrum, obok doświadczonych specjalistów, zatrudni i wyszkoli również początkujących adeptów tego niełatwego procesu.

Zaawansowane i różnorodne procesy obsługuje również, obecne w Gdańsku od jesieni 2014, centrum usług łączonych ThyssenKrupp. Jedna z pięciu tego rodzaju, globalnych siedzib światowego potentata, będzie łączyć kompleksową obsługę finansów, księgowości, kadr i płac, ale również nietypowe dla rynku trójmiejskiego zarządzanie nieruchomościami. Firma planuje na przestrzeni kolejnych lat zatrudnić nawet przeszło 600 osób i sukcesywnie relokować do trójmiejskiego biura kolejne kluczowe procesy. Docelowo powstanie więc ośrodek zdolny, w sposób dalece autonomiczny, procedować przekrojowo zaawansowane operacje głównej linii biznesowej podmiotów ThyssenKrupp.

Inną koncepcją na przekrojowe wspieranie globalnych operacji z centrum na Pomorzu, jest ogłoszona w styczniu 2015 r. inwestycja globalnego lidera w produkcji materiałów biurowych – Staples. Firma rozpoczęła rozwój od kompletowania zespołów programistów, oraz specjalistów w branży sprzedaży internetowej i pokrewnych, planując jednocześnie, by w kolejnych fazach formować zespoły m.in. administracyjne, sprzedażowe, ale także logistyczne.

Zdalna obsługa procesów logistycznych Staples, będzie więc kolejnym przykładem wprowadzonej na rynek Trójmiasta na początku roku 2014 nowości w postaci obsługi procesów logistycznych. W pierwszej połowie roku do Gdyni zawitał duński Unifeeder, będący częścią Nordic Capital. Kompleksowo zarządzająca łańcuchami dostaw firma, optymalizuje przepływ kontenerów morzem i lądem. Nowe centrum firmy dokonało bardzo prężnego rozwoju, zatrudniając na przestrzeni kilku miesięcy od kilkunastu do 100 osób, co stanowi obecnie ponad 20% wszystkich pracowników organizacji.

Pomorskie – dywersyfikacja i rosnące zaawansowanie procesów


Sieć dostawcza Unifeeder obejmuje 37 portów w 14 krajach, a do licznych klientów należy również druga ze wspomnianych firm – MOL (Mitsui O.S.K Lines, Ltd.). Ten japoński gigant, specjalizujący się w międzynarodowym transporcie, od kilku lat posiada w Gdyni biuro zajmujące się główną linią biznesową. Równolegle zaś za siedzibę nowego centrum usług łączonych wybrał sobie wiosną 2014 r. jedno z gdańskich centrów biznesowych. Zatrudnia tam obecnie niecałe 100 osób, lecz firma głośno mówi o rozważanych możliwościach rozwoju. Sukces obu firm, polegający głównie na bardzo sprawnym skompletowaniu składów osobowych, można m.in. przypisać dostępności kadry profesjonalistów z dziedziny logistyki (zwłaszcza morskiej), którzy z radością powitali nowe możliwości rozwoju zawodowego. Liczbę lokalnych specjalistów z różnych działów logistyki szacuje się na niemal 4000, a trójmiejskie szkoły i uczelnie wyższe zapewniają coroczne powiększenie tej liczby o kilkuset absolwentów. Stanowi to dobry punkt wyjścia do dalszego rozwoju podobnych specjalizacji w regionie, czego dowodem umowa o kooperacji zawarta w czerwcu 2014 r. między MOL
a Akademią Morską w Gdyni.

Opisane przykłady są dowodem zmian zachodzących w krajobrazie pomorskiego outsourcingu. Zmiany te polegają głównie na dojrzewaniu środowiska – w ramach planowego wzrostu firmy relokują do swoich trójmiejskich centrów coraz bardziej zaawansowane funkcje, a nowe inwestycje obsługują nie tylko już obecne i sprawdzone, ale również nowe typy procesów biznesowych. Świadczy to jednoznacznie o zaufaniu pokładanym w możliwości pomorskich specjalistów, dostępność odpowiednio wykwalifikowanej kadry, także w nowych obszarach wiedzy, oraz współpracę lokalnych partnerów edukacyjnych i biznesowych.


Tendencja ta jest również poszerzeniem i pogłębieniem oferty zawodowej, dla osób chcących podjąć pracę w pomorskich centrach BPO/SSC/ICT. Upewnia, że obok systematycznego rozwoju i zwiększania zatrudnienia potencjału ludzkiego w kluczowych obszarach finansowo-księgowych i obsługi klienta, aktywizowane będą również nowe, obszerne grupy zawodowe. Przyczyni się to do zapewnienia harmonijnego i równomiernego korzystania z zasobów ludzkich oferowanych przez region.

Marcin Grzegory Kierownik Projektu w sektorze BPO/SSC