Ludzie

Potrzeby pracowników w czasach COVID-19 - raport CPL Jobs

Publikacja powstała w trudnych dla polskiej gospodarki czasach. Przedstawia potrzeby pracowników w czasach COVID-19, wskazuje również na wyzwania, jakie stoją dziś przed pracodawcami. Zachęcamy do inspirującej lektury, która mamy nadzieję, okaże się pomocna w kontekście poszukiwania rozwiązań dla problemów, przed którymi stoi obecnie wiele branż.

TOP 10 Respondents’ sectors

  • IT - Software development
  • IT - Administration
  • Finance / Economic
  • Human Resources
  • Engineering
  • Customer service
  • Office administration
  • Internet / e-Commerce / New media
  • Consulting
  • Banking

Praca zdalana - czy aby na pewno tego chcą Twoi pracownicy?

W czasach COVID-19 praca zdalna stała się codziennością dla wielu z nas. Pomimo to, że 52% respondentów badania wskazało, że obecnie pracuje zdalnie w pełnym wymiarze czasu pracy, to 54% badanych uznało jako preferową pracę częściowo zdalną. Może to być sygnał, że pracownicy nadal cenią sobie bezpośrednie kontakty z kolegami i managerami w pracy. Co więcej, dużą wagę przywiązują do swojego miejsca pracy, zatem atrakcyjne środowisko pracy wciąż może mieć dla nich kluczowe znaczenie przy wyborze nowego pracodawcy.

Elastyczne formy zatrudnienia odchodzą do lamusa?

Nie koniecznie. Ale aż 80% respondentów wskazało, że preferuje umowę o pracę jako formę zatrudnienia. Może to wynikać z niepewnej sytuacji na rynku pracy obecnie, co za tym idzie pracownicy potrzebują większego poczucia stabilizacji i przynależnosci do organziacji, w której pracują. Co więcej, wyniki ankiety wskazują, iż pracownicy nie zamykają się na zmianę pracy – 64% respondentów rozważyłoby podjęcie nowego wyzwania zawodowego ale tylko kiedy oferta pracy będzie dostacznie atrakcyjna. To pokazuje, że sytuacja na rynku pracy stabilizuje się i kandydaci zaczynają przyzwyczajać się do nowej rzeczywistości i w niej funkcjonować.

Co się zmieniło?

Wysoka pensja wciąż pozostaje dużą motywacją do zmiany pracy, jednak kandydaci coraz większą wagę przywiązują do elastycznego środowiska pracy oraz ugruntowanej pozycji firmy na rynku. Wciąż częstym powodem odejścia pracownika z pracy jest jego bezpośredni przełożony. Dlatego szczególnie w obecnej sytuacji, pracy zdalnej, ważne jest zapewnienie sprawnej komunikacji dostosowanej do każdego pracownika. Inwestowanie w umiejętności miękkie kadry menedżerskiej wydaje się w dzisiejszych czasach bardzo ważnym elementem szkoleń.

COVID-19 wprowadził na rynek pracy wiele zmian, które wydają się na stałe zagościć w biznesie. Zwycieską ręką wyjdą z tej sytuacji pracodawcy, którzy będę na bieżaco odpowiadać na zmieniające się potrzeby pracowników, tworząc przy tym jednocześnie nowe standardy w rekrutacji.

O Badaniu

Ankieta została wysłana do osób czynnych zawodowo, które zaprosiliśmy do udziału w projektach prowadzonych od marca (czas covid w PL) do końca września br. Przenalizowaliśmy odpowiedzi 347 uczestników, co stanowi 64% osób zaproszonych do udziału w ankiecie.

Respondentami badania byli specjaliści, zróżnicowani zarówno pod kątem doświadczenia, stażu pracy, jak i płci demografii. Analizie poddano wyłącznie respondentów, którzy udzieli odpowiedzi na wszystkie wyświetlone im pytania. We wszystkich pytaniach odpowiedź była wymagana, aby przejść do kolejnego pytania i pomyślnie zakończyć wypełnianie ankiety. W ten sposób wyeliminowano problem braku danych w kwestionariuszach.

Pełna wersja raportu (dostępna tylko wersja w języku angielskim) jest TUTAJ.