Wiadomości

Poznań Gwiazdą Outsourcingu

848

Co roku coraz więcej miast bierze udział w konkursie Outsourcing Stars. W tegorocznej edycji konkursu różnice między liderami były na poziomie 2%.

Dzięki zbieranym danym widzimy ile nowych inwestycji BPO, SSC i R&D pojawia się w polskich miastach, jak często przedstawiciele Centrów i Biur Obsługi Inwestora uczestniczą w wydarzeniach branży nowoczesnych usług dla biznesu oraz jak wygląda liczba absolwentów studiów ekonomicznych i informatycznych.

Laureat tegorocznej nagrody, to jedno z nielicznych miast, w którym liczba absolwentów w stosunku do roku poprzedniego, wzrosła, a nie zmalała. Miasto, które na tle pozostałych pozyskało najwięcej nowych projektów z zakresu nowoczesnych usług dla biznesu. Lokalizacja dobrze znana wielu inwestorom i skutecznie konkurująca w procesie pozyskiwania nowego biznesu usługowego. Jedno z tych miast, które jest dobrze rozpoznawane spoza granic Polski. Już wcześniej było w gronie laureatów Outsourcing Stars.

Statuetka Outsourcing Star 2016 w kategorii Miasto trafia do POZNANIA!!!

Poznań