Wiadomości

Poznań, jako pierwsze polskie miasto otrzymał film Focus on Poznań

2 112

Od początku roku 2014 Fundacja Pro Progressio realizuje projekt pod nazwą Focus On. Jest to cykl raportów prezentujących atrakcyjność inwestycyjną polskich miast. Do tej pory ukazały się raporty Focus on o Poznaniu, Trójmieście, Łodzi i Lublinie, a w przygotowaniu są kolejne publikacje. Fundacja odświeża raporty w cyklach sześciomiesięcznych oraz uzupełnia w nich bieżące informacje.

Dodatkowo w dniu dzisiejszym Raport Focus on Poznań dostał nowe wsparcie w postaci filmu promującego stolicę Wielkopolski. Film został opracowany na podstawie danych z czerwca 2014 roku i prezentuje najważniejsze dla branży outsourcingowej informacje o mieście.