Wiadomości

Poznań oferuje przedsiębiorcom pomoc w czasie pandemii

Jaką pomoc dla przedsiębiorców oferuje w czasie pandemii Poznań?

Joanna Jajus, Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania: Instrumenty pomocowe dla przedsiębiorców, którymi dysponuje samorząd, są bardzo ograniczone. Stanowią więc jedynie uzupełnienie dla działań rządu, którego rolą jest organizacja wsparcia dla biznesu.

Począwszy od kwietnia 2020 r. uruchomiono w Poznaniu tzw. Poznański pakiet antyktyzysowy. Na pakiet składają się następujące elementy: ulgi w czynszach za najem miejskich lokali użytkowych oraz w płatnościach za najem powierzchni pod ogródki gastronomiczne, a także odroczenie bądź rozłożenie na raty płatności z tytułu podatków czy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla gastronomii.

Poza tzw. twardym wsparciem, miasto organizuje dla przedsiębiorców również pomoc o charakterze merytorycznym, na którą składają się działania mentorskie, doradcze i coachingowe realizowane przez praktyków biznesowych, psychologów, socjologów, doradców podatkowych, radców prawnych i in. Działania te obejmują poza zagadnieniami prawnymi i podatkowymi, również pomoc psychologiczną. Równocześnie organizowany jest szereg webinarów, których tematyka odpowiada zgłaszanym przez przedsiębiorców potrzebom. Nowe wyzwania przed którymi stanął biznes w ostatnim czasie to m.in. organizacja pracy zdalnej, wykorzystanie kanałów cyfrowych do promocji oraz sprzedaży w firmie, cyberbezpieczeństwo, nowe formy rekrutacji pracowników oraz elastyczne zmiany warunków zatrudnienia, możliwości ubiegania się, jak również rozliczenia pomocy uzyskanej w ramach tarcz pomocowych. To tylko niektóre z propozycji tematycznych oferowanych przez miasto.

Wszystkie działania merytoryczne są bezpłatne oraz dostępne dla wszystkich zainteresowanych. W całym 2020 roku z doradztwa oraz webinarów skorzystało łącznie ponad 9 tys. osób, a w I kwartale br. - kolejne ponad 2 tys. osób.

Ponadto, sytuację na poznańskim rynku monitoruje i analizuje Biuro Obsługi Inwestorów. Bieżące informacje z branż priorytetowych (sektor usług nowoczesnych, IT, produkcja zaawansowana technologicznie) są niezwłocznie przekazywane do władz Miasta.

Gdzie przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc i niezbędne informacje?

Informacje o dostępnych formach pomocy zarówno ze strony rządu, jak i samorządu publikowane są na stronie miasta oraz w dedykowanych miejskich wortalach tematycznych np. poznanbiznesparter.pl, jak również w mediach społecznościowych – Fb i Instargam programu Poznań Biznes Partner. Tam również znaleźć można aktualną ofertę szkoleń i doradztwa biznesowego. Godnym polecenia jest również portal prowadzony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nazwą wsparcie.wielkopolskie.pl

Czy mieszkańcy Poznania, którzy utracili pracę z powodu skutków gospodarczych związanych z pandemią koronawirusa i obecnie nie pracują, mogą liczyć na wsparcie ze strony miasta? W jakiej formie?

Pomoc dla osób bezrobotnych leży w kompetencjach publicznych służb zatrudnienia. W Poznaniu rolę tę pełni Powiatowy Urząd Pracy (będący jednostką organizacyjną Starosty Poznańskiego, ale współfinansowany przez miasto).

Niezależnie od działań podejmowanych przez PUP, miasto również włącza się w pomoc bezrobotnym mieszkańcom.

W tym zakresie organizowane są między innymi bezpłatne szkolenia w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych – w tym szkolenia z obsługi pakietów biurowych czy bezpieczeństwa w sieci w związku np. z wykonywaniem pracy zdalnej. Łącznie w ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystało ponad 3 300 osób.

Ponadto organizowane są również bezpłatne szkolenia oraz powiązane z nimi doradztwo indywidulane dotyczące zakładania własnej firmy. W ramach tego działania oferowana są merytoryczne szkolenia oraz doradztwo prawne, podatkowe oraz z zakresu biznesplanu. W dalszych krokach, osoba zainteresowana może również skorzystać ze szkoleń marketingowych, z zakresu rozliczeń finansowo- księgowym itp.