Ludzie

Praca zdalna - zmiany w projekcie

Praca Zdalna

W maju do Rządowego Centrum Legislacyjnego trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, który przewiduje wprowadzenie przepisów o pracy zdalnej do Kodeksu pracy.

Prace nad projektem ustawy trwają nadal. 23 lipca 2021 roku został opublikowany najnowszy projekt ww. ustawy wprowadzający następujące zmiany:

Zwiększenie wymiaru okazjonalnej pracy zdalnej

W nowym projekcie wymiar wykonywania pracy zdalnej okazjonalnie na wniosek pracownika ma wynosić 24 dni w roku kalendarzowym (a nie jak w poprzedniej wersji tylko 12 dni).

Praca zdalna na wniosek pracowników – dodanie nowej grupy

Nowa wersja projektu rozszerza katalog osób, dla których pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku o pracę zdalną (chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika) poprzez dodanie pracowników sprawujących opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Wykonywanie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy z powodu siły wyższej

„Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub w okresie, w którym z powodu siły wyższej zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe.”

Ustalenie miejsca pracy zdalnej z pracodawcą

„Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

Oznacza to, że przy każdej zmianie miejsca pracy zdalnej, pracownik musi poinformować o tym pracodawcę oraz uzyskać jego zgodę.

Ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej

Zgodnie z obecnym projektem: „Pracodawca określa procedury ochrony danych przez pracodawcę na potrzeby wykonywania pracy zdalnej oraz przeprowadza, w miarę potrzeb, instruktaż i szkolenie w tym zakresie.” Pracownik wykonujący pracę zdalną potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z ww. procedurami.

Oświadczenie pracownika o odpowiednich warunkach do pracy

Pracownik, bezpośrednio przed wydaniem przez pracodawcę polecenia wykonywania pracy zdalnej, musi złożyć oświadczenie, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Zaprzestanie wykonywania pracy w trybie zdalnym i powrotu do pracy stacjonarnej

Pracownik oraz pracodawca w każdej chwili będą mieli prawo do przerwania pracy zdalnej i powrotu do pracy stacjonarnej (dotyczy pracowników, z którymi praca zdalna została uzgodniona w trakcie ich zatrudnienia), Istotne jest ustalenie przez pracodawcę i pracownika terminu, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Zgodnie z nowym projektem nowelizacji w przypadku braku takiego porozumienia, przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy nastąpi w dniu następującym po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wjęcej na temat m.in.: katalogu kosztów, które ponosi pracownik wykonujący pracę zdalną, przeczytacie Państwo na stronie: https://monikasmulewicz.pl/


Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter, chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale!