Wiadomości

Pracodawcy idą w kierunku innowacyjności

1 456

Przedsiębiorcy coraz częściej doceniają innowacyjność rozwiązań, którą niesie z sobą profesjonalny outsourcing procesów i funkcji. Współpraca z firmą oferującą usługi tego typu jest dla nich dużym wsparciem i ma istotny wpływ na prowadzony biznes. Wyspecjalizowani usługodawcy nie tylko odpowiadają za dostarczenie do pracy poszukiwanych pracowników, ale również za właściwe wyszkolenie, motywację, organizację i kontrolę pracy składającego się z nich zespołu. Od firmy zewnętrznej zależą także efekty finalne wydzielonego procesu. Przekazanie odpowiedzialności za te czynniki bardzo odciąża przedsiębiorcę, który więcej czasu może poświęcić na swoje pozostałe zadania. Korzystanie z usługi outsourcingu procesów i funkcji znacząco obniża również koszty działalności przedsiębiorstwa, przez co podnosi atrakcyjność oferowanych przez nie usług.

– Na przestrzeni kilku ostatnich lat obserwujemy wśród przedsiębiorców na polskim rynku wyraźny wzrost zainteresowania outsourcingiem procesów i funkcji, – mówi Marcin Macewicz, konsultant ManpowerGroup Solutions. – Wsparcie tego typu sprawdza się m.in. w firmach zajmujących się produkcją, logistyką, sprzedażą, czy promocją. Chętnie wdraża je także zdecydowana większość firm z branży RTV/AGD. Przedsiębiorcy, szczególnie producenci i dystrybutorzy przemysłu elektronicznego, dóbr szybko zbywalnych, bardzo często decydują się na wprowadzanie nowych, nieznanych jeszcze na rynku polskim narzędzi, aby zwiększyć swoją efektywność i konkurencyjność. Odpowiedzią na te potrzeby są innowacyjne rozwiązania oferowane przez profesjonalnych podwykonawców, – dodaje przedstawiciel ManpowerGroup Solutions.

Korzystanie z zaawansowanych usług outsourcingowych wiąże się z przekazaniem przez przedsiębiorców odpowiedzialności za obszary istotnie wpływające na funkcjonowanie ich firm. To ważna decyzja, która ma bezpośredni wpływ na odnoszone rezultaty. Firmy zajmujące się outsourcingiem procesów i funkcji oferują swoim klientom kompleksową obsługę oraz najlepsze rozwiązania dopasowane do ich potrzeb. Wspierają ich również w zakresie kampanii produktowych, merchandisingu oraz promocji sprzedaży.

– Stosowane przez nas zaawansowane rozwiązania outsourcingu procesów i funkcji stanowią często również integralną część procesu promocji i sprzedaży, – komentuje Marcin Macewicz. – Usługi w obszarze promowania produktów charakteryzują się efektywnością kosztową, koncentracją na potrzebach klienta, wysoką jakością oraz elastycznym dopasowaniem do potrzeb. W miarę rozwoju rynku i pojawienia się nowych form sprzedaży wsparcie w tym zakresie będzie stanowiło coraz istotniejszy element budowania strategii i wizerunku firmy, – dodaje ekspert ManpowerGroup Solutions.

Profesjonalny outsourcing to gwarancja dobrze wyszkolonego i przygotowanego do pracy zespołu pracowników, których kompetencje, motywacja oraz przygotowanie przekładają się na efekt końcowy. Oferowane rozbudowane narzędzia raportowania pozwalają osobom odpowiedzialnym za strategię sprzedaży na codzienne śledzenie wyników finansowych promowanego asortymentu z podziałem na wysokość sprzedaży poszczególnych osób. Stworzony system raportowania daje klientom pełną kontrolę nad kosztami i efektywnością. Dodatkowym istotnym argumentem zachęcającym do stosowanie takiego rozwiązania jest także możliwość rozliczania się za tego typu usługę za sztukę lub partię wyprodukowanego czy też sprzedanego asortymentu. Pozwala to w sposób przewidywalny i precyzyjny oszacować koszty przedsiębiorcy za korzystanie ze wsparcia tego typu.

Istotną kwestią przy wyborze dostawcy outsourcingu procesów i usług jest jego doświadczenie, zasięg geograficzny jego firmy, a także struktura organizacyjna zespołu wykonującego usługę. Duży procent sprzedaży w rynku nowoczesnym jest osiągany przez szybkie, niezawodne i profesjonalne dotarcie do klienta. Konieczność zwiększania konkurencyjności oraz chęć dostosowanie poziomu kosztów do wolumenu realizowanych zadań sprawia, że coraz więcej producentów i dystrybutorów interesuje się tego typu formą dotarcia do klienta.

ManpowerGroup