Wiadomości

Pracodawcy wspierają pracowników w trosce o dzieci

581

Z danych ZUS wynika, że Polacy w pierwszej połowie 2018 r. spędzili łącznie na zwolnieniach z tytułu opieki nad chorującymi dziećmi blisko 6,5 mln dni – o blisko 9% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku[1]. Przedłużająca się absencja w pracy to wymierne straty zarówno dla rodziców, jak i pracodawców. Tymczasem rozwiązaniem problemu może być wzmacnianie odporności najmłodszych dzięki odpowiednim programom żywienia. Potwierdzają to statystyki frekwencji dzieci w przedszkolach sieci KIDS&Co. sięgające nawet 96% [2].

​Lawina​ L4 „na dziecko”

Okres jesiennego czy wiosennego przesilenia to wymagając czas dla naszego zdrowia. Zmienna aura, wahania temperatur oraz ogólne osłabienie organizmu sprzyjają infekcjom, szczególnie wśród dzieci. W efekcie rodzice są zmuszeni korzystać ze zwolnień lekarskich w celach opiekuńczych. Zjawisko to się nasila. W pierwszej połowie 2018 r. Polacy na tzw. L4 „na dziecko” spędzili łącznie o 526,4 tys.[3] dni więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jest to tym bardziej istotne, że liczba dni, podczas których przysługuje zasiłek opiekuńczy jest ograniczona do 60 w ciągu roku i to wspólnie dla obydwojga rodziców, bez względu na liczbę wychowywanych dzieci. Większa częstotliwość zachorowań może więc, poza wydatkami na leczenie, dodatkowo obciążać rodzinny budżet z tytułu obniżenia dochodów.

Problem ten dostrzegają również pracodawcy. Choroba dzieci bezpośrednio przekłada się na frekwencję rodziców w pracy. Firmy coraz częściej inwestują w zdrowie swoich pracowników oraz ich bliskich, zapewniając im dostęp do opieki medycznej. Pozwala to zmniejszyć skalę absencji i związanych z nimi kosztów, które ponosi przedsiębiorstwo.

Praca u podstaw

Szybkie leczenie nie rozwiązuje jednak kwestii rosnącej liczby zachorowań. W ocenie ekspertów KIDS&Co., skutecznym rozwiązaniem może być budowanie i wzmacnianie naturalnej odporności dzieci już od najmłodszych lat. Potwierdzają to statystyki frekwencji podopiecznych przedszkoli prowadzonych przez firmę, sięgające w okresie jesiennego i wiosennego przesilenia nawet 96%.

Jedną z podstaw programowych w przedszkolach prowadzonych przez KIDS&Co. jest bowiem kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, a w efekcie wzmocnienie odporności dziecka. Wszystkie posiłki są przygotowywane zgodnie z zasadami makrobiotyki – są pełnowartościowe, bazują na sezonowych warzywach oraz owocach, różnego rodzaju pożywnych kaszach oraz białym mięsie i rybach. Dzięki temu dzieci chorują zdecydowanie rzadziej niż ich rówieśnicy, co potwierdzają statystyki obecności w placówkach prowadzonych przez KIDS&Co. To z kolei pozytywnie przekłada się na frekwencję rodziców w pracy.

Wzmacnianie naturalnej odporności dzieci to proces, który wymaga konsekwencji. Dlatego zachęcamy rodziców do stosowania zasad żywienia makrobiotycznego również w domu. Chcemy pokazać, że przygotowywanie zdrowych, pełnowartościowych i smacznych posiłków nie jest trudne. Zwracamy również uwagę na fakt, że dieta makrobiotyczna jest bardzo zróżnicowana i z łatwością można ją adaptować do wymogów żywieniowych dzieci z alergiami pokarmowymi – wskazuje Karina Trafna, Prezes KIDS&Co.

Obecnie KIDS&Co. prowadzi 11 placówek edukacyjnych w całej Polsce, w tym w takich miastach jak: Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź oraz Ostrów Mazowiecka czy Suwałki.


[1] ZUS: Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego - II KWARTAŁ / OKRES I - VI 2018r. (liczba dni spędzonych na zasiłku opiekuńczym)

http://www.zus.pl/documents/10182/167627/Biuletyn_WOJ_K2_2018+Ca%C5%82o%C5%9B%C4%87+B/b60c2d24-bf86-1158-f782-ba8958ad9830

[2] Dane własne Kids&Co.

[3] ZUS, tamże.