Ludzie

Pracownicy fizyczni rzadziej z opieką medyczną

Rynek pracownika sprawia, że pracodawcy coraz chętniej obejmują swoich pracowników darmową opieką zdrowotną. Znacznie mocniej troszczą się jednak o pracowników umysłowych, niż fizycznych – wynika z raportu Grant Thornton i Medicover.

Kwestie zdrowotne stały się ważnym elementem, na który pracownicy zwracają uwagę podczas podejmowania decyzji o zatrudnieniu w danej firmie. W ostatnich latach stopa bezrobocia w Polsce bardzo się zmniejszyła – od maja 2015 roku do maja 2019 zanotowano silny spadek (z 10,7 do 5,4 proc.) – co powoduje, że pracodawcom coraz trudniej zdobyć dobrego pracownika. Firmy zaczęły konkurować między sobą i chcąc przyciągnąć pracowników coraz częściej oferują im dostęp do prywatnej opieki medycznej.

Według badania przeprowadzonego przez Grant Thornton i Medicover, w okresie styczeń-czerwiec 2019 roku już 47 proc. pracodawców w Polsce w swoich ofertach obiecywało nowo zatrudnianym pracownikom benefit zdrowotny w postaci abonamentu medycznego – wynika z raportu „Zdrowy pracownik, zdrowy pracodawca” przygotowanego przez Grant Thornton i Medicover. Dla porównania, w analogicznym okresie 2015 roku było to tylko 22 proc. pracodawców, co oznacza, że popularność prywatnej opieki zdrowotnej oferowanej pracownikowi przez zakład pracy w ciągu czterech lat wzrosła dwukrotnie.

Według badania Grant Thornton i Medicover, abonamenty medyczne to obecnie najbardziej popularny wśród pracodawców benefit związany ze zdrowiem – wyprzedza pakiety sportowe (np. karty sportowe czy karnety na siłownie – oferowane są one w 2019 r. w 40 proc. ogłoszeń o pracę) czy darmowe owoce (10 proc.). Pakiety medyczne nie tylko są doceniane przez pracowników, jako atrakcyjny benefit, ale też zmniejszają absencję załogi w skali całej firmy, a więc podnoszą efektywność przedsiębiorstwa.

Prywatna opieka medyczna jest zdecydowanym liderem zachęt zdrowotnych, jakimi kuszą pracowników pracodawcy w Polsce. Daje pracownikom oraz ich rodzinom poczucie bezpieczeństwa, ale też znaczną oszczędność czasu. Każdy z nas wie, ile tygodni, a nawet miesięcy musimy czekać na wizytę u specjalisty w ramach NFZ. Poza tym zdrowy pracownik, to szczęśliwy pracownik, a co za tym idzie – zadowolony pracodawca – mówi Anna Piśmienna, Specjalista ds. Potencjału Ludzkiego w Grant Thornton.

Pracownicy fizyczni rzadziej z opieką medyczną

Z badania wynika jednak, że pracodawcy dużo częściej oferują abonamenty medyczne pracownikom umysłowym niż fizycznym. Obecnie 56 proc. firm oferuje pracownikom umysłowym benefit w postaci prywatnej opieki medycznej. Odsetek pracodawców proponujących taki benefit pracownikom fizycznym jest prawie dwa razy mniejszy i wynosi 30 proc. W 2015 r. różnica między obiema grupami zawodowymi była znacznie mniejsza – było to odpowiednio 24 i 20 proc.

Taka różnica wydaje się nieuzasadniona, ponieważ obie te grupy w podobnym stopniu narażone są na utratę zdrowia. W przypadku pracowników umysłowych ryzyko związane jest przede wszystkim z pracą siedzącą, np. podwyższone prawdopodobieństwo zawału, udaru czy cukrzycy, natomiast w przypadku pracowników fizycznych – ryzyko wypadków przy pracy, kontuzji wymuszającej przerwę w pracy czy ryzyko związane z pracą zmianową, a więc nieregularnym trybem życia, w tym pracą w nocy. Z raportu „Praca, zdrowie, ekonomia” opracowanego przez Medicover wynika wręcz, że to pracownicy fizyczni spędzają więcej czasu na zwolnieniach lekarskich niż pracownicy umysłowi, a więc to w tej grupie występuje większa przestrzeń do ograniczenia absencji w pracy.
Z drugiej jednak strony, warto zwrócić uwagę, że pracodawcy pracownikom fizycznym częściej niż abonamenty medyczne oferują pakiety sportowe (30 proc. wobec 34 proc.).

Wielkość firmy ma znaczenie

Odsetek pracodawców oferujących nowym pracownikom abonament prywatnej opieki medycznej jest zróżnicowany, i zależy od wielu czynników. Benefity te częściej są proponowane w firmach zajmujących się usługami i budownictwem niż w przedsiębiorstwach produkcyjnych – odpowiednio 58 proc. do 39 proc. Również wielkość przedsiębiorstwa ma znaczenie. Według badania, firmy oferują prywatną opiekę medyczną dwukrotnie częściej od firm małych i mikro – w przypadku dużych jest to 52 proc., średnich – 40 proc. a w przypadku firm małych i mikro ten odsetek wynosi już tylko 31 proc. Na decyzję o dofinansowaniu opieki medycznej pracownikom w danej firmie znaczny wpływ ma również pochodzenie kapitału przedsiębiorstwa. Według badania, 55 proc. firm z kapitałem zagranicznym oferuje swoim pracownikom abonament medyczny, a w przypadku firmy z polskim kapitałem jest to 39 proc.

Wpływ na atrakcyjność oferty pracy ma też lokalizacja firmy. 53 proc. przedsiębiorstw w dużych miastach oferuje nowym pracownikom benefit prywatnej opieki medycznej. W samej Warszawie odsetek pracodawców proponujących takie pakiety wynosi ponad 65 proc. Z kolei w mniejszych miejscowościach jedynie 21 proc. przedsiębiorstw oferuje tego typu benefity.

W ostatnim badanym obszarze wzięto pod uwagę rodzaj stanowiska, na które dana firma poszukuje kandydata. Pakiet prywatnej opieki medycznej jest najczęściej proponowany przyszłym pracownikom na stanowiskach kierowniczych – odsetek firm z takimi ofertami wynosi 74 proc. Niemal połowa (48 proc.) przebadanych ofert pracy na stanowiska specjalistyczne również zawiera informację o dostępie do abonamentu medycznej. Najrzadziej proponują pakiet medyczny pracownikom na stanowiskach niższych – odsetek takich firm wynosi tylko 27 proc.



Pełen raport dostępny jest do pobrania TUTAJ.

Medicover