Wiadomości

Prognozowany wzrost PKB Chin w 2021 roku na poziomie 8%

985
Prognozowany wzrost PKB Chin w 2021 roku na poziomie 8%

Jak wynika z raportu opublikowanego niedawno przez Centrum Badań nad Biznesem HSBC (PHBS) Uniwersytetu Pekińskiego, stopa wzrostu PKB Chin w 2021 r. prawdopodobnie wyniesie 8%, przy przewidywanym wzroście o 3,7% w IV kwartale. Jak stwierdza raport, wprawdzie Chiny były jedyną znaczącą gospodarką, która odnotowała wzrost w 2020 r., to jednak w 2021 r. borykają się z szeregiem wyzwań dla swojej ekspansji, a realna gospodarka pozostaje spowolniona.

Think Tank PHBS dostrzega, że presja hamująca w gospodarce realnej Chin jest w czwartym kwartale nadal wysoka, wskazując na słabą konsumpcję, znaczny spadek inwestycji w infrastrukturę i nieruchomości oraz nacisk na wzrost CPI. Z uwagi na to, że ceny niektórych surowców pierwotnych są nadal na wysokim poziomie, wzrost cen zaczął oddziaływać na produkty pośrednie i wtórne.

Zgodnie z danymi Think Tank PHBS, z powodu potrójnej presji wynikającej z kurczenia się popytu, szoków podażowych i słabnących prognoz, roczna stopa wzrostu PKB Chin ma wynieść w 2022 roku 5,0%. Oczekuje się, że spowolnienie na rynku nieruchomości i konsumpcja będą nadal działać jako czynniki hamujące wzrost drugiej co do wielkości gospodarki świata. Na podstawie swojego modelu Think Tank DSGE szacuje, że 10-procentowy spadek inwestycji w nieruchomości doprowadzi do 2,1-procentowego spadku wzrostu PKB, powodując utratę 6,85 mln miejsc pracy w powiązanych sektorach.

Ze względu na to, że pojawienie się wariantu omikron, utrzymujące się zakłócenia w łańcuchu dostaw oraz presja inflacyjna ograniczają odbudowę gospodarki światowej po pandemii, oczekuje się, że niektóre z czynników wspierających eksport Chin zostaną osłabione w 2022 roku. Raport zawiera wyniki prognozy, zgodnie z którymi wkład do PKB Chin z konsumpcji, inwestycji i eksportu netto wyniesie odpowiednio 1,9 punktu procentowego, 1,7 punktu procentowego i 1,4 punktu procentowego.

Think Tank PHBS sugeruje, że w 2022 roku należy wdrożyć aktywniejszą politykę. Zaleca, aby rząd wzmocnił strategię fiskalną w celu zwiększenia konsumpcji krajowej i inwestycji infrastrukturalnych oraz zapewnienia dostaw surowców wyjściowych. Ponadto raport stwierdza, że skuteczna polityka przyznawania kredytów i finansowania jest niezbędna, aby uniknąć twardego lądowania branży nieruchomości.

PAP MediaRoom