Wiadomości

Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej

1 605

Po licznych targach i misjach gospodarczych w Europie, Azji, czy USA, PAIiIZ rozszerza promocję na państwa afrykańskie. W październiku firmy z Makroregionu Polski Wschodniej będą mogły wziąć udział w misji gospodarczej do Etiopii i Tanzanii.

Misja odbędzie się w dniach 8-13 października br. W wyjeździe mogą wziąć udział przedsiębiorcy z Polski Wschodniej, których działalność jest związana m.in. z sektorem spożywczym, maszynowym, chemicznym i energetycznym. Obecnie trwa nabór chętnych przedsiębiorców, prowadzony w formie konkursu.

wiceprezes PAIiIZ Monika Piątkowska- Afryka jest bardzo atrakcyjnym obszarem gospodarczym. Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mają wiele do zaoferowania. Dużym zainteresowaniem cieszy się sektor maszynowy, głównie maszyny budowlane, rolnicze, czy te potrzebne do przetwórstwa spożywczego jak również przetwory rolno-spożywcze. Cześć firm z Polski Wschodniej już aktywnie działa na kontynencie afrykańskim. Np. w ubiegłym roku polski producent ciągników z Lublina podpisał umowę na sprzedaż do Etiopii ok. 3 tysięcy maszyn. Widzimy duży potencjał dla firm z sektora spożywczego i maszynowego właśnie w Etiopii i Tanzanii, stąd planowana misja gospodarcza do tych krajów – mówi wiceprezes PAIiIZ Monika Piątkowska.

Wyjazd jest organizowany przez PAIiIZ w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, realizowanego przez Agencję od stycznia 2010 roku. Program stwarza warunki do promocji potencjału gospodarczego województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, a także poszczególnych firm prowadzących działalność w tych regionach.

PAIiIZ prowadzi działania związane z promocją bezpośrednią oraz kampanię medialną, która ma zwrócić uwagę zagranicznych inwestorów na Polskę Wschodnią. W targach oraz misjach gospodarczych biorą udział przedsiębiorcy oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Do tej pory głównym kierunkiem promocji zagranicznej była Europa, USA, a także kraje arabskie oraz Chiny, Korea i Japonia. Od niedawna PAIiIZ poszerzył kierunek promocji o kraje afrykańskie.

Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej zainteresowani uczestnictwem w misji do Etiopii i Tanzanii mogą składać wnioski do 14 sierpnia. Szczegóły dotyczące naborów na http://whyeasternpoland.eu w zakładce nabory oraz na http://www.paiz.gov.pl/pl.

Wyjazd jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych