Wiadomości

Przejęcie dwóch spółek z branży outsourcingu sprzedaży za ponad 23 mln zł

1 204

Spółka Tell, zajmująca się outsourcingiem sprzedaży w kanale tradycyjnym dla operatorów telefonii komórkowej, podpisała list intencyjny ze spółką OEX S.A. Przedmiotem listu jest podjęcie przez strony negocjacji celem zawarcia umowy nabycia 100,00% akcji spółki Cursor oraz 51,03% spółki Divante.

Cursor i Divante specjalizują się w outsourcingu sprzedaży w kanałach nowoczesnych. Jeśli przejęcie dojdzie do skutku, Grupa Tell nabędzie szereg nowych kompetencji, które w połączeniu z obecną ofertą pozwolą na stworzenie podmiotu, będącego liderem na rynku outsourcingu sprzedaży. Tell będzie mógł zaoferować szerszy zakres usług operatorom telefonii komórkowej, z którymi współpracuje oraz klientom z dotychczasowego portfolio przejmowanych spółek.

Tell podpisał list intencyjny w sprawie przejęcia dwóch spółek z branży outsourcingu sprzedaży za ponad 23 mln zł

Planowane przejęcie jest elementem długoterminowej strategii spółki. – Nasz obecny model biznesowy pokazał w ostatnich latach granice wzrostu. Ze względu na decyzje akcjonariuszy w zakresie polityki dywidendowej spółka do tej pory nie była w stanie zrealizować strategii w części dotyczącej dywersyfikacji. Dzisiaj mamy już taką możliwość i stawiamy pierwszy wyraźny krok, który przybliży nas do osiągnięcia tego celu. Transakcja zapewni także narzędzia do realizacji w przyszłości nowych projektów o dużym potencjale wzrostu – mówi Rafał Stempniewicz, Prezes Zarządu Tell.

Spółki Cursor i Divante tworzą wspólnie trzy linie biznesowe – non-core logistics, sales & marketing services oraz e-business. Cursor specjalizuje się w projektowaniu i realizacji złożonych procesów sprzedażowych, promocyjnych oraz logistyce materiałów marketingowych. Dysponuje rozbudowaną siecią kilku tysięcy pracowników terenowych. Zarządza największymi w Polsce centrami logistycznymi dedykowanymi magazynowaniu i dystrybucji materiałów marketingowych. Divante wspiera firmy w tworzeniu, rozwijaniu i optymalizacji internetowych i mobilnych kanałów sprzedaży. Spółka pracuje dla sklepów internetowych, producentów, dystrybutorów i sieci handlowych. Wdraża rozwiązania eCommerce, integruje systemy, projektuje i realizuje działania marketingowe. Firmy obsługują łącznie kilkaset firm z branży FMCG, finansowej, telekomunikacyjnej oraz farmaceutycznej. Obie spółki należą do Grupy OEX, specjalizującej się w nowoczesnych usługach biznesowych.

W ramach listu intencyjnego Tell i Grupa OEX uzgodniły nabycie przez Tell 163.517.500 akcji spółki Cursor S.A. za łączną cenę 18,05 mln zł (100,00% kapitału zakładowego) oraz 592 udziałów w spółce Divante Sp. z o.o. za łączną cenę 5,06 mln zł (51,03% kapitału zakładowego).

- Podjęcie przez nas decyzji o nabyciu akcji Cursor i udziałów Divante będzie zależeć głównie od pozytywnego badania due diligence i pozyskania zgód Rad Nadzorczych obu stron na zawarcie umowy – dodaje Rafał Stempniewicz. Spółki planują zakończenie negocjacji, w tym zawarcia umowy nabycia akcji i udziałów, do końca 2014 r.