Wiadomości

Przewodnik dla inwestorów - Wrocław

1 643

Firma CBRE wspólnie z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz firmą doradztwa personalnego Page Personnel opracowała przewodnik po wrocławskim rynku nieruchomości “Wrocław Investors’ Guide 2014”. Inwestorzy zainteresowani wrocławskim rynkiem znajdą w raporcie najnowsze dane dotyczące lokalnego rynku nieruchomości komercyjnych oraz rynku pracy.

Wrocław Investors’ Guide 2014

Rynek biurowy

560 tys. mkw. dostępnej nowoczesnej powierzchni biurowej czynią Wrocław trzecim rynkiem biurowym w Polsce, po Warszawie i Krakowie. Pod koniec czerwca 2014 r. w budowie było 15 projektów, które łącznie zwiększą zasoby przestrzeni biurowej w stolicy Dolnego Śląska o 144 tys. mkw., czyli o 26%. W większości ich realizacja zakończy się w 2015 r. Do rozpoczęcia licznych kolejnych inwestycji zachęciły inwestorów aktywność ze strony najemców i niski współczynnik pustostanów w latach ubiegłych, co pod koniec I połowy 2014 r., przyczyniło się do jego zwiększenia do poziomu 11%. Wskaźnik ten jest znacznie niższy w segmencie obiektów klasy A – wynosi zaledwie 6%, co pokazuje, że wrocławska oferta rynkowa w tym zakresie jest nadal ograniczona.

W 2013 r. wynajęto we Wrocławiu 75 tys. mkw. przestrzeni biurowej. Mimo wzrostu podaży nowej powierzchni, wstępne rezultaty z I połowy br. zapowiadają, że popyt na biura utrzyma się na wysokim poziomie w całym 2014 r. Mimo dużej aktywności najemców, realizowane obecnie projekty, które w przyszłym roku zasilą rynek nową powierzchnią biurową, przyczynią się w najbliższych dwóch latach do dalszego wzrostu współczynnika pustostanów. W efekcie stawki czynszów powinny pozostać w tym okresie na niskim poziomie. Aktualnie najwyższe stawki najmu ustabilizowały się na poziomie 15 EUR/mkw., są zatem o 1 EUR niższe niż w 2012 r.

Paweł Boczar, Starszy Negocjator w dziale powierzchni biurowych w oddziale CBRE we WrocławiuWrocław to trzeci po Krakowie i Warszawie rynek dla sektora centrów i usług wspólnych (SSC/BPO). Firmy z tego segmentu generują największy popyt na wrocławskie biura i ten trend utrzyma się, ponieważ wraz ze wzrostem znaczenia Wrocławia na outsourcingowej mapie Polski, będą one zwiększać zatrudnienie oraz poszukiwać nowych powierzchni – mówi Paweł Boczar, Starszy Negocjator w dziale powierzchni biurowych w oddziale CBRE we Wrocławiu. O pozycji Wrocławia świadczy awans o 10 pozycji wobec 2013 r., na 65. miejsce w zestawieniu 100 najatrakcyjniejszych globalnych lokalizacji dla outsourcingu w rankingu Tholons - dodaje Paweł Boczar.

Rynek powierzchni handlowych

Stolica Dolnego Śląska od kilku lat jest jednym z liderów w Polsce pod względem nasycenia powierzchnią handlową. Obecnie Wrocław dysponuje 605 tys. mkw. powierzchni handlowej. Największy udział w rynku, sięgający 34%, mają najbardziej zaawansowane centra handlowe trzeciej generacji, parki handlowe i centra wyprzedażowe obejmują 26%. Pozostała część rynku przypada mniej więcej po równo na centra handlowe pierwszej i drugiej generacji.

Beata Kokeli, Senior Director w dziale powierzchni handlowych CBREWspółczynnik powierzchni niewynajętej utrzymuje się na wrocławskim rynku na relatywnie stabilnym poziomie (ok. 4,5%) i dotyczy głównie obiektów starszych. W związku ze stopniowym wzrostem podaży nowej powierzchni handlowej stawki czynszów od kilku lat kształtują się podobnym poziomie i w 2014 r. pozostaną stabilne. Najwyższe czynsze osiągają wysokość 45-50 EUR za 100 mkw. – mówi Beata Kokeli, Senior Director w dziale powierzchni handlowych CBRE

Mimo dużego nasycenia powierzchnią handlową, Wrocław jest nadal postrzegany przez inwestorów, jako atrakcyjny i chłonny rynek. W najbliższych latach przestrzeń handlowa ma wzbogacić się o co najmniej 200 tys. mkw. Będzie to głównie efekt rozbudowy i modernizacji istniejących obiektów, co świadczy o dojrzałości lokalnego rynku, który wykazuje tendencję do udoskonaleń oraz zapełniania nisz rynkowych. Nowa powierzchnia handlowa przybędzie m.in. w Parku Handlowym Bielany, które stanie się największym centrum handlowym w Polsce. Planowane są też nowe obiekty.

Rynek logistyczny

Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w regionie dolnośląskim wynoszą 920 tys. mkw. W ubr. lokalny rynek wzbogacił się o prawie 130 tys. mkw. nowej powierzchni oraz odnotował rekordowy wynik, jeśli chodzi o powierzchnię wynajętą – 485 tys. mkw. Było to w dużym stopniu zasługą firmy Amazon, która we Wrocławiu wynajęła 224 tys. mkw. przestrzeni magazynowej, czyli prawie połowę wolumenu.

Rynek magazynowy Dolnego Śląska ma za sobą bardzo dobry rok, a perspektywy na najbliższe kwartały są także obiecujące. Jak tylko wykonawcy dużych projektów drogowych S3, S5 i S8 uporają się z opóźnieniami, Wrocław zostanie kompleksowo wpięty w sieć dróg krajowych i międzynarodowych, dzięki czemu w pełni zacznie wykorzystywać atuty swego położenia i zwiększy konkurencyjność także wobec swego czeskiego rywala – mówi Dominik Łoś, Negocjator w dziale powierzchni magazynowych i przemysłowych w biurze CBRE we Wrocławiu.

Wskaźnik powierzchni niewynajętej wynosi obecnie 6,3%, a miesięczne stawki czynszu za najlepsze powierzchnie wynoszą 3-3,9 EUR/mkw. Najliczniejszymi najemcami powierzchni magazynowej w regionie Wrocławia są firmy z branż motoryzacyjnej i spożywczej oraz przemysłu maszynowego, metalowego i elektrotechnicznego. Problemem Wrocławia jest częściowe niedopasowanie struktury podaży do popytu zgłaszanego przez najemców, powodujące pewne ograniczenia w dostępie wolnej powierzchni przemysłowej i magazynowej.

Wsparcie ze strony władz miasta i rynek pracy

Wrocław to obok Krakowa i Warszawy najbardziej dynamicznie rozwijający się ośrodek nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Inwestorów przyciąga do stolicy Dolnego Śląska korzystne dla biznesu położenie geograficzne, bliskość granicy z Niemcami i Czechami, przyjazna wobec inwestorów polityka władz miasta oraz dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej. Wrocław to czwarte co do wielkości miasto w Polsce i ważny ośrodek akademicki, który co roku kształci 35 tys. absolwentów. W województwie dolnośląskim działają obecnie trzy specjalne strefy ekonomiczne – Wałbrzyska SSE, Legnicka SSE oraz Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna, obejmujące kilkanaście lokalizacji na terenie całego regionu.

Potencjalni i obecni inwestorzy otrzymują szerokie wsparcie, m. in. w postaci pomocy w kwestiach administracyjnych i prawnych związanych z założeniem działalności gospodarczej, realizacją inwestycji oraz w ramach bieżącej działalności gospodarczej. Wsparcie obejmuje także pomoc przy ubieganiu się o dostępne źródła pomocy publicznej, przygotowanie dla inwestorów dedykowanych raportów i analiz dla poszczególnych sektorów, jak również pomoc w nawiązaniu kontaktu z lokalnymi władzami i partnerami biznesowymi, a także środowiskiem akademickim. Wspieramy ich również w kampaniach rekrutacyjnych czy kampaniach PR – mówi Michał Skwierczyński z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Wojciech Bartz, Executive Manager w firmie Page Personnel.Według danych na koniec I kw. 2014 r., firmy z segmentu SSC/BPO zatrudniają we Wrocławiu ok. 22 tys. pracowników, co stanowi 18% zatrudnionych w tym sektorze w skali całego kraju. Obecne na Dolnym Śląsku firmy stale zwiększają zatrudnienie oraz pojawiają się nowe przedsiębiorstwa, które przyciągają do Wrocławia liczne atuty miasta, w tym dostęp do znacznych zasobów wyspecjalizowanej kadry potencjalnych pracowników. Bardzo dynamicznie rozwijają się także sektory R&D (badanie i rozwój) oraz KPO (procesów opartych na wiedzy) – mówi Wojciech Bartz, Executive Manager w firmie Page Personnel.

WROCŁAW INVESTORS’ GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014

CBRE sp. z o. o.