Wiadomości

Przez 5 dni Wrocław stanie się stolicą dyskusji o globalnej gospodarce

Przez 5 dni Wrocław stanie się stolicą dyskusji o globalnej gospodarce

Duże turbulencje w światowej gospodarce pojawiły się najpierw za sprawą pandemii, która uczyniła sytuację makro- i mikroekonomiczną wielu państw oraz przedsiębiorstw co najmniej trudną. Przerwane i zmienione zostały łańcuchy przede wszystkim dostaw w kierunkach Europa - Azja.

Kolejną falą zmieniającą oblicze światowej gospodarki jest wojna wywołana przez Rosję przeciw Ukrainie, która mimo lokalnego charakteru wywołała kryzys energetyczny w wielu krajach Europy i świata.  Czy i jak powinniśmy wykorzystać obecne wydarzenia społeczno-polityczno-militarne do dalszego rozwoju Polski? Czy mamy szansę na budowanie przeciwwagi dla dominacji niemieckiej w europejskiej polityce i gospodarce, czy raczej powinniśmy szukać synergii i koopetycji na poziomie politycznym i gospodarczym? Jak powinna wyglądać współpraca z Chinami, które stoją w obliczu konfliktu o Tajwan i z partnerami strefy amerykańsko-pacyficznej? O tym będą rozmawiać naukowcy, przedsiębiorcy, samorządowcy oraz dyplomaci organizowanej we Wrocławiu konferencji pt. „Polska – Azja. Wojna i pandemia, zmierzch dawnej globalizacji i początek nowej”

O tych kwestiach będą dyskutować uczestnicy konferencji „Polska – Azja. Wojna i pandemia, zmierzch dawnej globalizacji i początek nowej”, która odbędzie się w dniach 26-30 września 2022 r. we Wrocławiu. Jest ona poświęcona współpracy Polski z krajami Azji w wymiarze gospodarczym i naukowym. Będzie to już drugie spotkanie świata nauki, administracji państwowej i samorządowej oraz biznesu, organizowane przez Centrum Studiów Azjatyckich, działające w ramach Izby Gospodarczej Europy Środkowej, we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i Politechniką Opolską. Patronat nad konferencją objęli Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydent Wrocławia.

Trzy z pięciu dni konferencji będą poświęcone poszczególnym krajom czy regionom Azji: dzień pierwszy – Chiny, dzień drugi – Korea Południowa, dzień czwarty – Turcja i inne państwa tureckie. Dni trzeci i piąty konferencji poświęcone będą kontynentowi azjatyckiemu jako całości oraz jego poszczególnym państwom i regionom, w szczególności tym nieuwzględnionym w pierwszych czterech dniach. Każdy dzień konferencji ma charakter autonomiczny, a jego program jest konstruowany jako odrębna, zamknięta całość, co pozwoli uczestnikom dokonać wyboru, czy chcą skupić się w jednym dniu na kwestiach relacji między Polską a tym właśnie państwem, czy regionem, czy też wziąć udział w więcej niż jednym dniu, czy w całym pięciodniowym cyklu konferencyjnym.

Pandemia na lata zahamowała rozwój wiele sektorów gospodarki a niektóre doprowadziła na skraj bankructwa. Usługi gastronomiczne, transportowe czy nawet branża odzieżowa ucierpiały najbardziej, kiedy świat stanął w obliczy katastrofy pandemicznej. Kiedy wydawało się, że różne programy wsparcia dla biznesu tak krajowe jak i międzynarodowe przyniosą wymierny efekt, przyszła wojna na Ukrainie. Konflikt, który mimo tego, że prowadzony lokalnie wpłynął na nową postać globalnej gospodarki i globalizacji świata. Jednak najwyraźniejszy efekt to kryzys, który będzie przez następne kilkanaście miesięcy widoczny w gospodarkach większości państw Europy, ale także Azji. Kryzys ten silnie wpływa na sytuację gospodarstw domowych i wszystkich sektorów gospodarki. W świecie tworzą się wyraźnie dwa obozy polityczno–gospodarcze: chińsko–rosyjski oraz amerykańsko-europejsko-pacyficzny, których cele są wyraźnie różne. Zbieg tych zdarzeń i okoliczności oznacza  początek kryzysu, ale już w skali światowej, i walkę o dalszy rozwój lub przetrwanie państw narodowych wraz z ochroną własnych interesów.

Polska znajduje się w obszarze grupy amerykańsko-europejsko-pacyficznej, ale jest krajem przyfrontowym, co kreuje dodatkowe ryzyka, szanse i zagrożenia. Specyfika polskiej gospodarki jako kraju członkowskiego UE wciąż utrzymuje jej atrakcyjność gospodarczą na dosyć wysokim poziomie, szczególnie dla krajów spoza UE, które obecnie przemieszczają swoje biznesy na terytorium UE. Jak w nowej sytuacji powinna wyglądać na przykład nasza współpraca z jedną z największych gospodarek świata czyli z Niemcami? Wydaje się, że nowy horyzont współpracy z gospodarką niemiecką powinien być oparty przede wszystkim na systemowym wspieraniu polskiego eksportu i ekspansji na poziomie liderów branżowych oraz silnych branżowych ekosystemów biznesowych opartych na miksie (firmy technologiczne, startupy, koncerny, grupy kapitałowe, firmy prawnicze i podatkowo-finansowe) np. tworzenie oprogramowania i usługi IT lub sprzedaż polskiej żywności gotowej do spożycia via freshpody lub lodówkomaty. Poszukiwanie strategicznych synergii  biznesowych Polska- Niemcy powinno być oparte na wspólnych przedsięwzięciach tam, gdzie polska siła biznesu jest niewystarczająca.”- komentuje Łukasz Osiński, Prezes Izby Gospodarczej Europy Środkowej.

Nowa sytuacja makroekonomiczna prowokuje do zadania także innych strategicznych pytań. Czy i jak powinniśmy wykorzystać obecne wydarzenia społeczno-polityczno-militarne do dalszego rozwoju kraju? Jak powinna wyglądać współpraca z Chinami, które stoją w obliczu konfliktów o Tajwan i z partnerami strefy amerykańsko-pacyficznej?

„Współpraca z wybranymi krajami Azji nie zawsze powinna być prowadzona na wolnorynkowych zasadach. Czasami potrzeba regulacji i ograniczeń, aby tę współpracę doprowadzić do partnerskiego bilansu handlowo-inwestycyjnego w sposób kontrolowany. Dążenie do owej równowagi handlowo-inwestycyjnej powinno być wymuszane np. koniecznością tworzenia wspólnych joint ventures polsko-azjatyckich z tzw. pakietem "partnerstwa właścicielskiego". Taki rodzaj partnerstwa zachęca do integracji z ekosystemem dostawców i podwykonawców kraju goszczącego. Azjatycki model współkontroli powinien mieć polski odpowiednik, który obecnie prawie nie istnieje. Z kolei polityka  w skali "longterm" zdeterminowana będzie oczywiście zmianami politycznymi w wielu  krajach Azji. Polskie cele współpracy biznesowej w sektorach wrażliwych powinny koncentrować się na kontrolowanym partnerstwie, gdyż strategia ta wciąż przynosi korzystne efekty ekonomicznie np. w gospodarce chińskiej. Przyszłość współpracy określają więc zmiany polityczne i społeczne głównie u każdego z krajów i partnerów takiej współpracy, na które przecież mamy częściowy wpływ.” – komentuje dr hab. prof. Grzegorz Krzos - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

CECC