Edukacja

Purpurowy Informator - Mobbing i dyskryminacja

556

Zmiany wprowadzone w Kodeksie pracy od 7 września 2019 roku dotyczące mobbingu

i dyskryminacji w miejscu pracy mogą z pozoru wydawać się niewielkie, jednak w praktyce są bardzo istotne. Realnie bowiem wzmacniają ochronę pracowników, zwiększając między innymi ich prawa.

Przyjrzyjmy się zatem w pierwszej kolejności temu, co się zmieniło w zakresie mobbingu,

a następnie w zakresie dyskryminacji i równego traktowania w miejscu pracy.

Zapraszamy do lektury Mobbing i dyskryminacja – zmiany w Kodeksie pracy

Mobbing i dyskryminacja