Raporty

Purpurowy Informator - RODO a dyrektywa o sygnalistach

Purpurowy Informator - RODO a dyrektywa o sygnalistach

Dyrektywa o ochronie praw sygnalistów (tj. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady U 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii), wejdzie w życie 17 grudnia 2021 roku. Wspomniana dyrektywa nakłada na wybrane grupy pracodawców (wyszczególnione na następnej stronie) obowiązek ustanowienia wewnętrznych procedur zgłaszania naruszeń (także w zakresie ich ewidencji i podejmowania działań następczych) w sposób anonimowy i bezpieczny oraz obowiązek ochrony sygnalistów.

Z przyjemnością prezentujemy kolejną odsłonę „Purpurowego Informatora” – cyklu analiz, w którym omawiamy istotne i aktualne zagadnienia dla przedsiębiorców.

Najnowsz informator poświęcony jest procesowi przetwarzania danych w kontekście wchodzącej za miesiąc w życie tzw. dyrektywy o sygnalistach.


Kacper Rączkowiak omawia w nim przykładowy plan projektowania procesu przetwarzania, wraz ze wszystkimi niezbędnymi krokami, tj.:


1. ustalenie podmiotu danych;
2. ustalenie podstawy przetwarzania danych;
3. ustalenie zakresu przetwarzania danych;
4. zabezpieczenie przetwarzania danych;
5. ustalenie okresu przechowywania danych;
6. ustalenie osób upoważnionych do przetwarzania;
7. ustalenie odbiorców danych spoza organizacji w ramach procesu przetwarzania.


Na początku jednak autor przypomina podstawowe i kluczowej informacje, takie jak:

  • zakres nowych obowiązków pracodawców dotyczący ochrony sygnalistów,
  • kogo i od kiedy będą dotyczyły najnowsze regulacje
  • oraz kim jest sygnalista zgodnie z projektowanymi na polskim gruncie przepisami.


Serdecznie zapraszamy do lektury!