Wiadomości

Radom – miejsce twojej następnej inwestycji

1 104

Radom, dzięki dobrej lokalizacji, relatywnie niskim kosztom życia i pracy, bogatym zasobom ludzkim, szerokiej ofercie kulturalnej oraz podejmowanym przez władze miasta działaniom, staje się atrakcyjnym miejscem dla przedsiębiorców i inwestorów.

Radom od wielu dziesięcioleci jest miastem przemysłowym. To tu funkcjonowały znane na całym świecie wielkie zakłady, jak chociażby RZPS Radoskór, Zakłady Metalowe, Radomska Wytwórnia Telefonów czy Fabryka Łączników. W obecnych czasach powstało w Radomiu wiele nowych, mniejszych firm, które kontynuują tradycje przemysłowe tego miasta. Dzięki działaniom władz miasta, mającym na celu wsparcie zarówno przedsiębiorców już prowadzących działalność gospodarczą, jak i tych poszukujących lokalizacji, radomskie firmy rozwijają się i rozbudowują – realizowane są również nowe inwestycje.

Radom posiada bardzo zróżnicowaną ofertę inwestycyjną. Tereny, przeznaczone na działalność gospodarczą, zlokalizowane są w różnych częściach miasta, od jego centrum po obrzeża. Dzięki temu zróżnicowaniu, miasto może zaoferować znakomicie przygotowane tereny inwestycyjne, zarówno dla firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych (tereny w centrum z przeznaczeniem pod biurowce), jak i dla sektora przemysłowego.

Obecnie, miasto może zaoferować inwestorom kilka wolnych lokalizacji o łącznej powierzchni kilkudziesięciu hektarów. Tereny te w większości objęte są specjalną strefą ekonomiczną, na obszarze której inwestor może odliczyć część kosztów inwestycji w postaci zwolnień z podatku dochodowego. Radomska Podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA obejmuje rejony inwestycyjne zlokalizowane na terenach: Wólka Klwatecka, Gołębiów, Wośniki oraz w Pionkach, Poniatowej, Ożarowie Mazowieckim i Wyszkowie. Podstrefa gwarantuje bardzo dobre połączenia i infrastrukturę dla transportu kolejowego i samochodowego, gdyż poszczególne rejony usytuowane są obok arterii komunikacyjnych działających w systemie ruchu przyspieszonego w kierunkach Warszawa, Lublin, Kraków. Z uwagi na dotychczasowe tradycje regionu i dostępność wykwalifikowanej kadry w sektorach obróbki metali, telekomunikacji, przemysłu obuwniczego, zbrojeniowego i podwykonawstwa przemysłowego, preferowane branże w pozyskiwaniu nowych inwestycji, to:

  • przemysł elektroniczny, telekomunikacyjny
  • i informatyczny
  • produkcja wykorzystująca nowoczesne
  • technologie
  • przemysł elektromaszynowy
  • przemysł skórzany
  • przemysł chemiczny i kosmetyczny

W Radomiu już funkcjonuje sieć firm i podwykonawców w różnych branżach poszukujących możliwości rozwinięcia współpracy partnerskiej z potencjalnymi inwestorami, a rodzaje możliwej współpracy to: joint venture, umowy podwykonawstwa, transfer technologii.

Władze miasta Radomia czynią starania, aby nieustannie rozwijać infrastrukturę techniczną niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej. W ostatnich latach na terenach inwestycyjnych
oferowanych przez miasto powstało wiele nowych zakładów przemysłowych. Część z funkcjonujących na tych terenach firm to przedsiębiorstwa, które są związane z Radomiem od początku ich powstania i dzięki dynamicznemu rozwojowi przeniosły działalność z centrum miasta do nowych, większych i funkcjonalnych siedzib. Przykładem może tu być firma SUPRON 3, która, po kilkudziesięciu latach działalności, zakupiła od miasta teren pod nowy zakład i uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „WISŁOSAN” S.A., Podstrefa Radom. Firma, dzięki nowej inwestycji, skorzystała również z możliwości zwolnienia na 5 lat z podatku od nieruchomości.

Oferta inwestycyjna Radomia oraz pomoc i wsparcie oferowane przez magistrat są atrakcyjne również dla nowych inwestorów poszukujących lokalizacji do prowadzenia działalności. Wiele przedsiębiorstw działających w SSE to duże zakłady przemysłowe o znanej marce. Przykładem skorzystania z dobrej oferty radomskiej jest giełdowa spółka Aplisens, która pozyskała grunt, a miasto wybudowało infrastrukturę. Aplisens jest liderem wśród krajowych dostawców rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej. Produkuje szeroką gamę wysokiej jakości urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu oraz temperatury, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu.

Według danych na koniec 2015 roku, na podstawie zezwolenia działa w Podstrefie Radom 21 przedsiębiorstw, głownie z branży metalowej, maszynowej i spożywczej. Powierzchnia Podstrefy Radom – rejon inwestycyjny Radom to 120,5957 ha. Powierzchnia całej Radomskiej Podstrefy TSSE (Radom: Wośniki, Wólka Klwatecka, Gołębiów oraz Ożarów Mazowiecki, Poniatowa, Pionki, Wyszków) – 212,4962 ha. Powierzchnia zajmowana przez firmy posiadające zezwolenie na obszarze Podstrefy Radom obejmującej rejon inwestycyjny Radom, stanowi znaczną część całej jej powierzchni.

Obecnie, miasto może zaoferować klika działek inwestycyjnych przeznaczonych na działalność przemysłową. Są to grunty położone w okolicach południowej obwodnicy miasta (ok. 16 ha), przylegające do trasy S7 na radomskich Wośnikach (ok. 12 ha) oraz zlokalizowane na byłych terenach elektrociepłowni (ok. 9 ha). W ofercie miasta znajdują się także powierzchnie biurowe z przeznaczeniem dla firm oferujących nowoczesne usługi biznesowe. Są to nowoczesne budynki zlokalizowane w dobrze skomunikowanych rejonach miasta, które spełniają wymagania czołowych firm świadczących usługi dla branży BSS.

W celu pobudzenia aktywności przedsiębiorców utworzona została Radomska Strefa Gospodarcza. Strefą objęto teren całego miasta, dzięki czemu możliwe stało się pozyskiwanie nowych miejsc przeznaczonych na działalność gospodarczą. Działania Urzędu Miejskiego zmierzają w kierunku wspierania radomskich przedsiębiorców oraz zachęcenia nowych inwestorów do zlokalizowania biznesu na terenie miasta. Jedną z form wsparcia jest rozbudowa bazy oferowanych przez miasto działek inwestycyjnych, do której dołączane są również grunty prywatne.

Radom dzięki dobrej lokalizacji, relatywnie niskim kosztom życia i pracy, bogatym zasobom ludzkim, szerokiej ofercie kulturalnej oraz podejmowanym przez władze miasta działaniom, staje się atrakcyjnym miejscem dla przedsiębiorców i inwestorów. Szerokie wsparcie wszelkich inicjatyw gospodarczych i realne działania związane z rozwojem lokalnego biznesu wiążą się ze wzrostem liczby zakładów przemysłowych prowadzących działalność na terenie miasta. Nieustanne poszukiwanie terenów inwestycyjnych zostało w ostatnim okresie rozszerzone również na gminy sąsiadujące. Dzięki tej współpracy i pozyskiwaniu nowych atrakcyjnych lokalizacji, Radom dodaje jeszcze jeden argument dla potencjalnych inwestorów poszukujących dobrego, przyjaznego miejsca dla prowadzenia biznesu.