Wiadomości

Raport o nauczaniu języków obcych w szkołach wyższych już pod koniec sierpnia

W sektorze usług dla biznesu kluczowy jest dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Poza kwestiami ilościowymi, liczą się też wskaźniki jakościowe, czyli konkretne wykształcenie, w tym znajomość języków obcych.

Zgodnie z danymi z platformy Best2Invest, w Polsce działa obecnie 429 szkół wyższych. Są to zarówno uczelnie publiczne jak i niepubliczne. Jednak nie każda z nich, w ramach oferowanych kierunków nauczania, prowadzi studia filologiczne. Na tym poziomie języki nauczane są na 102 uczelniach w 59 miastach. Nie mówimy tu o lektoratach czy kursach języków obcych.

Inwestorzy zagraniczni, którzy decydują się na otwieranie w Polsce działalności gospodarczej ukierunkowanej na obsługę rynków zagranicznych, zwracają szczególną uwagę na dostęp do kadr władających językami tych krajów, do których kierują, lub zamierzają kierować swoje usługi. Stąd tak istotne jest zapotrzebowanie na wiedzę o umiejętnościach językowych Polaków. Szkoły wyższe, to oczywiście nie jedyne miejsce kształcenia językowego, lecz to właśnie uczelnie wskazują na potencjał językowy, jaki drzemie w danym mieście lub regionie.

Fundacja Pro Progressio zakończyła w pierwszej połowie roku badania, których celem było zebranie i analiza informacji dotyczących wykładania filologii obcych na uczelniach w Polsce.

W ich wyniku został przygotowany raport, prezentujący w wielu przekrojach zarówno szkoły wyższe, w których prowadzone są określone kierunki filologiczne, jak również liczby studentów i absolwentów w poszczególnych województwach i miastach, ze szczególnym uwzględnieniem języków, na które jest największe zapotrzebowanie.

Raport „Języki obce (filologie) w polskich szkołach wyższych” będzie dostępny od dnia 28 sierpnia 2015. W tym dniu raport zostanie wysłany do wszystkich osób, które zarejestrują się na dedykowanej Raportowi stronie internetowej (aby się zapisać, kliknij TUTAJ). Pozostałe osoby będą mogły pobrać raport bezpośrednio ze strony Fundacji Pro Progressio, od dnia 10 września 2015. Raport jest nieodpłatny i jest częścią działalności edukacyjnej Fundacji Pro Progressio realizowanej jako jeden z celów statutowych Fundacji.

Fundacja Pro Progressio zaprasza szkoły wyższe w Polsce do stałej współpracy celem budowy coraz silniejszych relacji między obszarami Samorządu, Nauki i Biznesu.