Raporty

Raport z krajowego rynku pracy - Liderzy skuteczni w dobie pandemii

Badanie, które przeprowadził zespół Grant Thornton w dniach 25 maja – 16 czerwca 2020 roku. (wzięło w nim udział 512 pracowników firm sektora MSP) dostarczyło wielu interesujących informacji między innymi na temat sprawności liderów w obliczu koronakryzysu, potrzeb zespołów w dobie pandemii, czy działań rekrutacyjnych firm oraz ich efektywności.

Wojciech Chromik Menedżer Departament Outsourcingu Grant ThorntonPrzy rekrutacji barierę stanowią koszty, te zaś w obliczu kryzysu nabierają jeszcze większego znaczenia. Jednakże wobec braku możliwości znalezienia odpowiednich kandydatów, zwłaszcza teraz warto rozważyć opcje współpracy z zewnętrznymi specjalistami. Kryzys gospodarczy otwiera bowiem okazję do ustalenia korzystnej ceny. Zewnętrzny partner daje nie tylko rękojmię wyszukania kandydatów o odpowiednich kompetencjach, ale przede wszystkim pomaga skutecznie te kompetencje zweryfikować i uniknąć rekrutacyjnej porażki. Ważne jest także dopasowanie kandydata do kultury danej organizacji, co wiąże się z uwzględnieniem miękkich kompetencji podczas procesu selekcji. Jak pokazują wyniki naszego badania, kompetencje miękkie w dalszym ciągu znajdują się na dalszym planie w toku selekcji prowadzonych samodzielnie przez firmy, o ile w ogóle są uwzględniane. Tymczasem w praktyce okazują się niezwykle ważne – czasem wręcz przeważające. Pamiętajmy, że koszt nietrafionej rekrutacji tylko w przypadku pracownika liniowego wynosi co najmniej 3-krotność kosztów związanych z utrzymaniem stanowiska (nie tylko samego wynagrodzenia). W przypadku stanowisk specjalistycznych i menedżerskich kwoty te są zdecydowanie wyższe - Wojciech Chromik Menedżer Departament Outsourcingu Grant Thornton

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wnioskami, które mimo ciemnych chmur nad gospodarką dodają otuchy i przynajmniej odrobinę rozjaśniają wciąż mroczny horyzont.

Raport - Liderzy – skuteczni w dobie pandemii

Liderzy – skuteczni w dobie pandemii!