Wiadomości

Raport za 2012 r. dotyczący realizacji programów regionalnych na lata 2007-2013

1 567

W raporcie opisano również wykorzystanie środków w ramach instrumentów inżynierii finansowej, realizację projektów indywidualnych i projektów dużych, a także projektów niwelujących skutki powodzi z 2010 r.

Raport został przygotowany przez pracowników Departamentu Programów Regionalnych i Cyfryzacji w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Raport z postępów wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007 2013

PAIiIZ