Wiadomości

Regionalne Centra Obsługi Inwestora walczyły o certyfikat.

2 645

Certyfikacja Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora5 listopada br. w Centrum Informacyjnym PAIiIZ odbyła się konferencja podsumowująca wyniki certyfikacji Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora.

Wszystkie RCOI przystępujące do projektu otrzymały certyfikaty. Pozytywny wynik certyfikacji (min. 75% punktów) upoważnia RCOI do otrzymania certyfikatu i do posługiwania się tytułem Certyfikowany Partner PAIiIZ. Trzy pierwsze miejsca przypadły Centrom Obsługi Inwestora w województwach: pomorskim (98%), zachodniopomorskim (93%) oraz dolnośląskim (88%).

Proces certyfikacji przebiegał 3-etapowo i polegał na

  • (a) ocenie przez pracowników PAIiIZ dotychczasowej współpracy przy prowadzonych projektach inwestycyjnych
  • (b) wizycie certyfikacyjnej w siedzibie RCOI, podczas której weryfikowane było przygotowanie merytoryczne i techniczne do obsługi potencjalnego inwestora oraz
  • (c) ocenie prezentacji inwestycyjnej regionu dokonanej w języku angielskim przez pracownika RCOI.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych