Wiadomości

Relacja z Polsko-Ukraińskiego Forum Outsourcingu w Rzeszowie

1 169

19 listopada 2019 roku Rzeszów był w centrum uwagi polskiej i ukraińskiej branży nowoczesnych usług dla biznesu. Wszystko za sprawą trzeciej edycji Polsko-Ukraińskiego Forum Outsourcingu w Rzeszowie, które odbyło się w Hotelu Hilton Garden Inn.

fot. Adrian Czyżyk

Tegoroczna edycja Forum miała nieco inny kształt i formę niż dwie poprzednie. Już dzień wcześniej uczestnicy Forum wzięli udział w spotkaniu networkingowym. Spotkanie miało na celu zbudowanie pierwszych relacji i stanowiło nieformalne rozpoczęcie obrad w międzynarodowym gronie. Gośćmi Forum w tym roku byli przedstawiciele wielu firm, organizacji pozarządowych, ale także przedstawiciele samorządów lokalnych. Wśród zagranicznych gości można było spotkać delegatów z Ukrainy, Kazachstanu, Węgier, Danii oraz Wielkiej Brytanii.

W dniu Forum wydarzenie było podzielone na dwie części. Już z samego rana uczestnicy Forum mogli wziąć udział w roboczej wizycie w budynku biurowym Skyres i tym samym zapoznać się z ofertą nieruchomości biurowych, która jest dostępna w Rzeszowie. W wizycie tej wzięło udział blisko 30 uczestników, którzy następnie dołączyli do pozostałych delegatów i uczestniczyli w całodniowym III Polsko-Ukraińskim Forum Outsourcingu w Rzeszowie.

Konferencja została otwarta przez Henryka Wolickiego – Pełnomocnika Prezydenta Rzeszowa, Tadeusza Ferenca, który w imieniu władz miasta Rzeszowa, przywitał gości i przedstawił główne obszary atrakcyjności inwestycyjnej stolicy Podkarpacia. Uczestnicy wydarzenia, mogli zapoznać się z filmem prezentującym obszar wsparcia biznesu, otoczenia edukacyjnego oraz szereg innych informacji istotnych z punktu widzenia uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeszowie.

fot. Adrian Czyżyk

Po oficjalnym otwarciu Forum, przyszła pora na część merytoryczną. Tegoroczna agenda Forum zawierała szereg wystąpień, prezentacji oraz paneli dyskusyjnych, które w spójny sposób przedstawiły obecny stan rozwoju, a także wyzwania oraz trendy w sektorze outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce i na Ukrainie.

W pierwszym wystąpieniu, przedstawiciele KPMG Polska (Paweł Rychlik) oraz KPMG Ukraina (Maksym Voytsekhovsky i Roman Koutsak) na podstawie własnych danych przedstawili wizerunek Polski i Ukrainy na globalnej mapie usług dla biznesu. Wnioski, jakie płynęły w przedstawionych prezentacji można ująć w trzech punktach:

  • Polska i Ukraina to atrakcyjne miejsca na globalnej mapie lokalizacji outsourcingowych, charakteryzujące się zróżnicowanym etapem rozwoju rynku.
  • Polska jest dojrzałym rynkiem o uznanej globalnej pozycji, zapewniającym wysoko wykwalifikowanych specjalistów i wielokulturową obsługę klienta, w którym jakość usług przewyższa czynniki kosztowe.
  • Ukraina poczyniła znaczące postępy w ulepszaniu ram polityki inwestycyjnej, co w połączeniu z konkurencyjnymi kosztami pracy i dużą pulą talentów stworzyło atrakcyjne warunki dla usług biznesowych.

Omawianie pozycji Polski i Ukrainy na globalnej mapie usług było kontynuowane w późniejszych wystąpieniach Adama Pustelnika z Savills oraz Karela Franchois z HFS Research. Obaj Panowie uzupełnili wypowiedzi swoich przedmówców i dodali informacje związane z analizą trendów outsourcingowych w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Franchois podkreślił, że skupianie się na redukcji kosztów nie jest i nie powinno być strategią w rozwoju biznesu. Dodał także, że nieuniknione jest pójście w kierunku automatyzacji procesów oraz coraz powszechniejsze wdrażanie sztucznej inteligencji w procesy tzw. front desku i back-office. Adam Pustelnik wskazał istotną historyczną zależność rozwoju polskiej gospodarki od gospodarki niemieckiej i przełożył te relacje na zależność rozwoju gospodarki ukraińskiej uzależnionej od gospodarki polskiej. Według danych zaprezentowanych przez Savills, Polska stanowi drugi po Federacji Rosyjskiej kraj, do którego obecnie eksportuje Ukraina.

Wystąpienie Pustelnika, stanowiło dobre otwarcie do panelu dyskusyjnego w którym udział wzięli także Jerzy Bieniek (Dyrektor Biura Obsługi Inwestora w Rzeszowie), Artem Chaus (Kierownik ds. rekrutacji cudzoziemców, Grupa Progres) oraz Radosław Walas (Członek Zarządu, Developres). Panel, w którym omawiano szanse i wyzwania międzynarodowych korporacji tworzących centra BSS w miastach regionalnych, poprowadził Prezes Fundacji Pro Progressio – Wiktor Doktór. Rozmówcy zgodnie doszli do wniosku, że miasta regionalne stanowią bardzo dobrą alternatywę dla dużych aglomeracji, w przypadku uruchamiania od kilkudziesięciu do kilkuset etatowych centrów operacyjnych typu BSS. W trakcie panelu wielokrotnie pojawiała się informacja o większej lojalności pracowników względem swoich pracodawców oraz mniejszym nasyceniu rynku organizacjami
konkurencyjnymi.

fot. Adrian Czyżyk

Dyskusja panelowa została podsumowana dwoma studiami przypadku ukraińskich firm, które z sukcesem rozwijają się w Polsce, w tym w miastach regionalnych. Dobrym przykładem jest tu SoftServe, spółka IT, która w Polsce już posiada pięć swoich lokalizacji, i po wizycie w Rzeszowie, nie wykluczyła dalszej swojej ekspansji na terenie stolicy Podkarpacia.

Druga połowa dnia stanowiła uzupełnienie o prezentacje, ale także i dyskusję na temat różnic w polskich i ukraińskich organizacjach informatycznych. Polską stronę reprezentował Wojciech Materna, Prezes Klastra IT z Rzeszowa, a ukraińską Konstantin Vasyuk, Dyrektor Zarządzający IT Ukraine Association. Wnioski, jakie płyną po prezentacjach obu stron pokazały, że istotną rolę w rozwoju sektora IT stanowi edukacja i to nie tylko na poziomie uniwersyteckim, ale także w szkołach średnich, a nawet podstawowych. Zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie działania takie mają miejsce. Kropkę nad „i” w Forum dały dwa mocne akcenty. Pierwszym była analiza rynku pracy – polskiego i ukraińskiego – zaprezentowana przez ekspertów z Grupy Progres – Cezarego Maciołka, Wiceprezesa oraz Artema Chausa, zajmującego się rekrutacją cudzoziemców. Obaj Panowie podkreślili wyzwania panujące na rynku pracy, jakimi są rosnące koszty pracy oraz stabilność biznesowa. Zdefiniowane zostały także umiejętności miękkie, kluczowe w odniesieniu do kandydatów zasilających szeregi branży outsourcingu. W grupie tych umiejętności znalazły się – proaktywność, punktualność, kreatywność, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji, komunikacja interpersonalna, motywacja oraz umiejętność pracy zespołowej.

Drugim akcentem, a zarazem zamknięciem oficjalnej części III Polsko-Ukraińskiego Forum Outsourcingu był swoisty wywiad Wiktora Doktór z Andrzejem Czarneckim – Dyrektorem ds. Komunikacji w Pratt & Whitney Poland. Wywiad miał na celu pokazanie ekosystemu budowanego pod potrzeby branży, a udzielone odpowiedzi pokazały, jak Rzeszów zbudował otoczenie dla sektora lotniczego. Analizując rozwój sektora IT oraz szerzej pojętego rynku nowoczesnych usług wspólnych
można stwierdzić, że podobnie, jak to miało miejsce z branżą lotniczą, to sektor BSS jest w tej chwili pod opieką miasta Rzeszowa.

fot. Adrian Czyżyk

Miasto Rzeszów było strategicznym partnerem III Polsko-Ukraińskiego Forum Outsourcingu w Rzeszowie. Wydarzenie zyskało także wsparcie wielu ważnych instytucji; zostało objęte Honorowym Patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie, Honorowego Konsula Ukrainy w Rzeszowie, Tadeusza Ferenca – Prezydenta Miasta Rzeszowa, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Związku Miast Polskich. W gronie Partnerów wspierających tegoroczną edycję Forum znaleźli się Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, KPMG, Savills, IAOP, Deutscher Outsourcing Verband, Emerging Europe Alliance for Business Services, Innovation and Technology, IT Ukraine Association, PMI Poland Podkarpacie, Klaster IT, Giga TV oraz Riposta.

Link do galerii.