Edukacja

Reonboarding – dla powracających pracowników

Reonboarding

Wiele firm przewiduje całkowity lub częściowy powrót do biura jeszcze w tym roku. Niewątpliwie zorganizowanie pracy stacjonarnej na nowo będzie dla pracodawców nie lada wyzwaniem. Podobnie jak zadbanie o to, by powrót pracowników do biura był dla nich jak najbardziej komfortowy. Skuteczny w ponownym wdrożeniu pracowników w struktury i procedury firmy może okazać się reonboarding.

Czym jest reonboarding i czy sprawdzi się przy masowych powrotach pracowników do biur po pandemii Covid-19?

Reonboarding – pierwotnie dla powracających pracowników

Reonboarding, czyli ponowny onboarding, polega na ponownym wprowadzeniu pracowników w życie firmy oraz wdrożeniu ich w zasady obowiązujące w zakładzie pracy. Termin ten pierwotnie odnosił się do tak zwanych „pracowników bumerangów”, czyli osób, które wróciły do pracy w firmie, z której niegdyś odeszły. W niektórych przypadkach reonboarding jest stosowany w przypadku kobiet wracających do pracy po długiej przerwie związanej z urlopem macierzyńskim i/lub wychowawczym.

Obecnie reonboarding możne mieć także zastosowanie wobec tych osób, które czeka powrót do biura z pracy zdalnej (nierzadko po półtorarocznej przerwie) oraz tych, które dołączyły do firmy w okresie pandemii i z powodu zagrożenia epidemiologicznego nigdy nie miały okazji pracować w biurze. Po tak długim czasie pracy zdalnej dla wielu osób adaptacja do nowych warunków może okazać się trudna, co zresztą potwierdzają badania. Według raportu Dailyfruits „Powrót firm do biura a pandemia Covid-19” z czerwca 2021 roku, aż 44% osób pracujących zdalnie stresuje się w związku z koniecznością powrotu do pracy w biurze.

Pomysły na udany reonboarding

Ważnym elementem ponownego onboardingu pracowników wracających do biur powinno być przede wszystkim przeprowadzenia szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w firmie. Mowa oczywiście o regularnej dezynfekcji, noszeniu maseczek czy zachowywaniu odpowiedniego dystansu.

Ciekawym pomysłem wydaje się np. wprowadzenie tzw. buddiego (z ang. kumpla), czyli pracownika, który dzięki większemu i dłuższemu stażowi w pracy biurowej będzie potrafił wesprzeć osobę powracającą do biura lub mającą pierwszy kontakt z pracą stacjonarną. Ów buddy (kumpel z pracy) zaznajomiony z osobą wracającą do biura powinien umieć odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące organizacji pracy w biurze, rozkładu pomieszczeń, obowiązujących regulacji i procedur, struktury organizacyjnej czy kultury pracy.

Onboarding i offboarding. Etapy zatrudniania kluczowe dla wizerunku pracodawcy, nie tylko w czasach zarazy

Wyraźne oczekiwania dotyczące bezpiecznego powrotu do biur

Zdecydowana większość respondentów wspomnianego badania Dailyfruits deklaruje, że po powrocie do biura nadal chciałaby zachować możliwość okazjonalnej pracy zdalnej – 32% ankietowanych chciałoby pracować 2-3 dni w tygodniu z domu, i 2-3 dni z biura, a 31% badanych ocenia, że praca w biurze lub domu powinna być uzależniona od stanowiska i obowiązków. 15% respondentów zadeklarowało chęć pracy w biurze 4 dni w tygodniu, 12% naprzemiennie – tydzień w biurze i tydzień w domu, a 10% stwierdziło, że jest przeciw hybrydowemu modelowi pracy.

Jak powinien wyglądać bezpieczny powrót do pracy biurowej i jak powinna być na nowo zorganizowana praca, pokazuje poniższy wykres z omawianego raportu.

Reonboarding


Welcome pack osłodzi powrót do biura?

Wjęcej na ten temat przeczytacie Państwo na stronie: https://grantthornton.pl/