Wiadomości

Reslogistic tworzy nowe miejsca pracy

4 344

Reslogistic - operator logistyczny zarządzający Parkami Logistycznymi Rogoźnica i Rudna Mała powiększa swoją infrastrukturę i tworzy nowe miejsca pracy. Firma Reslogistic specjalizuje się w usługach outsourcingowych związanych z kompleksową logistyką magazynową, składowaniem, przepakowywaniem i przeładowywaniem towarów.

Centrum Logistyczne ulokowane w Rudnej Małej powiększa się o kolejny obiekt magazynowy o powierzchni 8,6 tys. m2, zaś w Parku Logistycznym w Rogoźnicy powstaje nowa hala wysokiego składowania o powierzchni ponad 18 tys. m2.

Wraz z budową nowych hal magazynowych rośnie również zapotrzebowanie na pracowników. Firma w roku 2014 zatrudniła 20 osób, w przyszłym planowane jest zatrudnienie kolejnych 30 osób. Jest to szansa na podjęcie pracy dla lokalnych specjalistów w dziedzinie logistyki magazynowej oraz składowania towarów. Reslogistic organizuje praktyki dla studentów, którzy poszukują możliwości uzupełnienia kształcenia dydaktycznego o formy praktyczne. Planuje również stworzyć ośrodek dialogu pomiędzy społecznością akademicką, a praktykami w branży (think tank). Firma dostrzega olbrzymi potencjał w osobach, które zdobywają wiedzę w zakresie logistyki na rzeszowskich uczelniach, gdyż prezentują one bardzo wysoki poziom kształcenia. Nauka w połączeniu z praktyką pozwoli studentom zdobyć cenną wiedzę i umiejętności oraz zwiększy liczbę doświadczonych specjalistów na rynku.