Wiadomości

Rok 2011 w outsourcingu wsparcia sprzedaży i marketingu

13 086

Paradoksalnie bowiem, kryzys gospodarczy wpływa na wzrost liczby projektów zlecanych outsourcerom. Chociaż firmy niejednokrotnie ograniczały skalę czy zasięg przedsięwzięć marketingowych, to częściej decydowały się na takie właśnie narzędzia wsparcia sprzedaży, rezygnując z innych, bardziej kosztownych (typu ATL).

Korzyści z outsourcingu wsparcia sprzedaży i marketingu

Z outsourcingu wsparcia sprzedaży i marketingu niezmiennie od wielu lat korzysta branża FMCG. Stabilnie wzrasta też zainteresowanie firm z sektora przemysłowego i branży usługowej. Wśród przedsiębiorstw rośnie świadomość, że rozwiązania z obszaru wsparcia sprzedaży i marketingu umożliwiają obsługę całego procesu. Przykładowo, Cursor – firma z Grupy OEX – oferuje klientom pełne wsparcie, począwszy od planowania danej akcji, przez zapewnienie personelu do jej przeprowadzenia, materiałów POS, aż po kompleksową obsługę logistyczną.

Współpraca z partnerem zewnętrznym to – oprócz elastycznej oferty i gwarancji zmniejszenia kosztów – zaawansowane know-how i przekazanie pełnej odpowiedzialności za sukces wsparcia sprzedaży.

Zagrożenia i szanse dla branży

W 2011 roku czynnikiem, który niewątpliwie dominował w branży outsourcingu wsparcia sprzedaży i marketingu była optymalizacja kosztów zarówno przy organizacji eventów, jak i w działaniach merchandisingowych. Przedsiębiorstwa szukają oszczędności rzędu 20-30% i coraz częściej – wzorem dużych korporacji – decydują się na skorzystanie z tzw. systemów łączonych. Kilka firm wspólnie wdraża duże przedsięwzięcia inwestycyjne i tym samym znacznie redukuje koszty działalności.

By sprostać rosnącym wymaganiom zleceniodawców, firmy z sektora outsourcingu wsparcia sprzedaży i marketingu muszą nie tylko integrować usługi, ale przede wszystkim zmniejszać koszty. To właśnie stałe obniżanie marży handlowej jest największym zagrożeniem dla outsourcerów. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku jest uelastycznienie oferty. Dlatego spółka Cursor z Grupy OEX – specjalizująca się w outsourcingu wsparcia sprzedaży i marketingu – rozszerzyła swoje portfolio m.in. o współdzieloną sieć przedstawicieli handlowych dla mniejszych sklepów, a także wprowadziła obsługę projektów usługowych, polegających na projektowaniu i realizacji złożonych procesów sprzedażowych oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Ogromną szansą dla sektora outsourcingu wsparcia sprzedaży i marketingu jest dynamiczny proces przenoszenia się handlu do internetu. Wirtualizacja sprzedaży z pewnością przyczyni się do rozwoju działów zajmujących się obsługą sieci i logistyką. Spółka Cursor planuje zagospodarować właśnie ten sektor rynku.

Polskie a zachodnie standardy outsourcingu wsparcia sprzedaży i marketingu

Porównując polski rynek outsourcingu wsparcia sprzedaży i marketingu do zachodnich standardów, śmiało można stwierdzić, że Polska jest rynkiem dojrzałym. Projekty realizowane przez krajowe firmy są równie zaawansowane jeżeli chodzi o skalę oraz wykorzystywaną technologię. Nie można zatem spodziewać się skokowych wzrostów branży, jednak jej dalszy rozwój wydaje się być niepodważalny.

W 2011 roku widoczną tendencją na rynku było zmniejszanie wydatków przez firmy i oddawanie części swoich procesów outsourcerowi. Trend ten utrzyma się także w 2012 roku. W sytuacji kryzysowej elastyczność oraz obniżenie kosztów – jakie oferuje partner zewnętrzny – pozwala odpowiednio reagować na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe.

Artur Wojtaszek, Cursor