Wiadomości

Rozkwit inwestycji w Częstochowie

826
Rozkwit inwestycji w Częstochowie

Częstochowa to miasto o dużej rozpoznawalności, które coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność na biznesowej mapie Śląska i Polski. Rozwój Częstochowy obrazują między innymi dane na temat systematycznie rosnącego rynku pracy, spadku bezrobocia, rozwoju inwestycji związanych ze wsparciem usług dla biznesu, ale także w przemyśle, w tym w branżach automotive i w tradycyjnych dla Częstochowy – przetwórstwa metali i hutnictwa szkła.

W mieście trwają również zakrojone na szeroką skalę inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną zarówno lokalną, jak i łączącą Częstochowę z najważniejszymi szlakami komunikacyjnymi w tej części kraju i Europy, to jest: TENT Bałtyk – Adriatyk oraz autostradę A1 przebiegającą w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Strategiczne położenie Częstochowy w centrum kraju, bardzo dobra komunikacja drogowa i kolejowa z największymi polskimi miastami oraz dostęp do dużej populacji – w promieniu kilkudziesięciu minut jazdy samochodem mieszka kilka milionów osób – to jedne z podstawowych zalet tego rozwijającego się miasta.

Częstochowa, drugie co do wielkości śląskie miasto liczące ponad 215 000 mieszkańców, znajduje się w strategicznej lokalizacji, na skrzyżowaniu wielu szlaków transportowych oraz w bezpośredniej bliskości do międzynarodowego lotniska Katowice-Pyrzowice, do którego dojazd samochodem zajmuje około 40 minut. Na terenie miasta prowadzone są zakrojone na szeroką skalę inwestycje modernizujące układ drogowy, komunikację miejską oraz m.in. zwiększające dostępność dróg dla rowerów.

– Częstochowa zrealizowała rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 908 w granicach miasta – ul. Monte Cassino – oraz prowadzi przebudowę drogi DK-46, która stanowi jeden z kluczowych wjazdów z A1 prowadzący do centrum miasta – ulice Główna, Przejazdowa oraz obejście Św. Barbary. Prowadzona jest również przebudowa na dużą skalę mocno obciążonych miejskich fragmentów DK-91, co obejmuje budowę trzech skrzyżowań bezkolizyjnych – estakad – mówi Piotr Grzybowski, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy.

Powstały także trzy zintegrowane węzłyprzesiadkowe umożliwiające zespolenie wszystkich dostępnych w mieście środków transportu zbiorowego z transportem indywidualnym. Centra przesiadkowe posłużą też rozwojowi i integracji systemu dróg rowerowych, których jest obecnie w mieście około 76 kilometrów. Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej jest jednym z naszych priorytetów, ponieważ chcemy wykorzystać fakt, że w zasięgu 90 minut jazdy samochodem od Częstochowy mieszka 8,5 miliona osób. W samym tylko 2020 roku na modernizację układu drogowego przeznaczyliśmy 65 milionów złotych z ogólnej puli 155 milionów złotych zainwestowanych w tym czasie na terenie miasta. Pozostałe środki były przeznaczone między innymi na budowę parku wodnego, remont promenady śródmiejskiej, czy termomodernizację obiektów publicznych –  zaznacza Piotr Grzybowski.

Częstochowa oferuje dogodne połączenia kolejowe z najważniejszymi ośrodkami miejskimi w kraju: dojazd do Warszawy pociągiem zajmuje nieco ponad dwie godziny, do Katowic niewiele ponad godzinę, a do Wrocławia niecałe dwie godziny. Kraków i Łódź położone są w odległości zaledwie półtorej godziny jazdy koleją. W bieżącym roku ma również ruszyć budowa nowego Dworca Częstochowa Osobowa w miejscu funkcjonującego obecnie budynku, który zostanie wyburzony. PKP S.A. planuje stworzyć obiekt o zróżnicowanych funkcjach (na terenie nowego dworca znajdą się także przestrzenie przewidziane pod handel i usługi) i o nowoczesnej bryle, dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej, wykorzystujący nowoczesne technologie w zakresie bezpieczeństwa i ekologii. Inwestycja ta to jeden z kluczowych projektów w ramach Programu Inwestycji Dworcowych 2016- 2023, który obejmuje ponad 200 dworców w całej Polsce. Z punktu widzenia miasta oraz potrzeb odwiedzających Częstochowę osób jest to niezwykle istotna inwestycja, która w nowej formie będzie jedną z wizytówek rozwijającego się, nowoczesnego ośrodka miejskiego.

– Lokalizacja predestynuje Częstochowę do rozwoju bazy biurowej przeznaczonej pod usługi wsparcia dla biznesu – BPO. Argumentami przemawiającymi za rozbudową tego sektora są również placówki edukacyjne mające swoją siedzibę na terenie miasta i dostarczające wykwalifikowane kadry. Na sześciu częstochowskich uczelniach, w tym na politechnice, w sumie studiuje blisko 13 000 osób i są to kierunki kształcące pożądanych na rynku pracowników: ponad 1650 osób studiuje na kierunkach inżynieryjno-technicznych, technologie informatyczne studiuje blisko 1000 osób, a ponad 1000 studiuje nauki medyczne. Architektura i budownictwo to kierunki, na których kształci się obecnie ponad 560 osób – podkreśla Anna Tymoshenko, Kierownik Centrum Obsługi Inwestora w Częstochowie.

– Częstochowski hub biznesowy lata świetności ma zdecydowanie przed sobą. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, w tym układu drogowego w mieście, atrakcyjne warunki dla inwestorów chcących zainwestować na terenie miasta, rozbudowana i ciągle rozbudowująca się baza edukacyjna, stały przepływ osób, rosnące inwestycje na terenie częstochowskich lokalizacji Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której przedsiębiorcy zainwestowali już ponad 1,7 miliarda złotych, to tylko niektóre z czynników determinujących wzrost tego ośrodka miejskiego – mówi Łukasz Tomczyk, Dyrektor ds. Komercjalizacji w firmie DL Invest Group, będącej polskim inwestorem i deweloperem, która na terenie Częstochowy zrealizowała kompleks biurowy DL Jagiellońska 1 o powierzchni użytkowej blisko 9000 m2, oferujący nowoczesne powierzchnie biurowe i handlowe, zlokalizowany przy jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych miasta – ulicy Jagiellońskiej.

W Częstochowie, wraz ze wzrostem poziomu zasobności mieszkańców i rozwojem miasta, rośnie także zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie mieszkalne. Najbardziej widoczne są obecnie inwestycje w budownictwo wielorodzinne w dzielnicy Parkitka. Poza tym budynki i osiedla mieszkaniowe w zabudowie szeregowej, apartamentowej, wielorodzinnej powstają też w dzielnicach: Lisiniec, Grabówka, Północ, Podjasnogórska, Stradom, Kiedrzyn, Wyczerpy i Raków. Rozwój nieruchomości mieszkaniowych w najbliższych latach będzie przyspieszał zarówno na terenie miasta Częstochowa, jak również w lokalizacjach ościennych, co możliwe jest także dzięki bardzo dobrze rozwiniętej sieci dróg lokalnych, co otwiera na inwestycje zarówno mieszkaniowe, jak i komercyjne szereg terenów położonych nawet w pewnej odległości od miasta – podsumowuje Piotr Grzybowski.

Artykuł pochodzi z magazynu:
FOCUS ON Business #5 July-August (4/2022)

FOCUS ON Business #5 July-August (4/2022) Zobacz numer