Wiadomości

Rozwój promocji sektora BPO/SSC w Poznaniu

1 376

Dynamiczny rozwój sektora Sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest obecnie najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią polskiej gospodarki. Przyciąganie inwestorów zagranicznych z sektora BPO/SSC jest bardzo ważnym elementem strategii każdego miasta stawiającego na rozwój, przedsiębiorczość i innowacyjność. Nie inaczej jest w Poznaniu – coraz większa liczba nowych projektów i rozwój już obecnych centrów korzystnie wpływają na lokalną gospodarkę, rozwój infrastruktury okołobiznesowej, a przede wszystkim na rynek pracy. Mając na uwadze te argumenty, prowadzone są działania zwiększające atrakcyjność inwestycyjną miasta, kreujące pozytywny klimat dla biznesu oraz zacieśniające współpracę z inwestorami podczas wyboru lokalizacji dla swojego centrum, a także po decyzji o jego uruchomieniu.


Wyróżniamy się!


Warunki inwestycyjne, zasoby ludzkie, panujące trendy, koszty biznesu i powierzchni biurowej – informacje te są niezbędne do podjęcia trafnej decyzji przez inwestorów. Jednak w obecnej sytuacji oferta
dużych miast jest do siebie zbliżona. To, czym Miasto Poznań wyróżnia się na tle Polski, to rozwój promocji sektora usług nowoczesnych poprzez szereg inicjatyw we współpracy z inwestorami.

Kooperacja, nie konkurencja… Rozwój promocji sektora BPO/SSC w Poznaniu

Nasze inicjatywy


WorkGate – praktyczne warsztaty dla studentów. Jest to cykliczna impreza, która pozwala na regularną komunikację pomiędzy firmami poszukującymi wartościowych pracowników w sektorze BPO/SSC, a studentami wchodzącymi na rynek pracy. Miasto Poznań przyczynia się w ten sposób do popularyzacji sektora BPO/SSC wśród studentów, jako potencjalnego miejsca pracy. Odbyły się już dwie edycje WorkGate. W tym roku 27 listopada spotkamy się po raz kolejny na jedynym takim wydarzeniu w Polsce!


Tydzień BPO – to wydarzenie, które ma na celu popularyzację sektora BPO/SSC we współpracy ze szkołami średnimi. Celem projektu jest zapoznanie młodzieży z możliwościami, jakie daje branża BPO/SSC, zachęcenie ich do wyboru perspektywicznego kierunku studiów oraz zmotywowanie do nauki języków obcych. Ważne jest także uświadomienie, że zdobywaną w szkole wiedzę należy uzupełnić o nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych. Projekt kierowany jest do uczniów 2 ostatnich lat liceum oraz technikum i dzieli się na dwa etapy – „drzwi otwarte” w firmach oraz praktyczne warsztaty w szkołach, organizowane przez firmy.

Poznań Business Run14 września br. odbędzie się druga edycja biegu charytatywnego, którego współorganizatorem jest Miasto Poznań. Do uczestnictwa w biegu zaproszeni są w pierwszej kolejności pracownicy firm i organizacji z Poznania i regionu. By wziąć udział w imprezie wystarczy przez stronę internetową biegu zgłosić drużynę złożoną z pięciu osób, pobiec i w ten sposób pomóc potrzebującym. Wydarzenie jednoczy cały poznański świat biznesu.


Poznań daje pracę – to kampania na nośnikach zewnętrznych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Szczecinie i Zielonej Górze podjęta przez Miasto Poznań, mająca zachęcić specjalistów z całego kraju do podjęcia pracy w stolicy Wielkopolski. Dodatkowo kampania miała formę spotów radiowych, reklam prasowych i insertu.


Poznań jest aktualnie jednym z czołowych ośrodków usług dla biznesu w Polsce. Dynamiczny wzrost branży w Poznaniu coraz częściej skupia uwagę podmiotów działających w skali globalnej. Od początku 2012 r. nastąpił 50% wzrost zatrudnienia w centrach usług. Obecnie 9000 osób zatrudnionych jest w 46 centrach. Lata 2013 i 2014, to dla Poznania na razie 8 nowych inwestycji z sektora BPO/SSC, a jest duża szansa, że kolejne firmy wybiorą nasze miasto.

Miasto Poznań, Biuro Obsługi Inwestorów