Ludzie

RPO – Recruitment Process Outsourcing

1 837

Według najnowszych danych światowy rynek outsourcingu procesów rekrutacji rośnie w tempie 15% w skali roku i osiągnął już poziom około 5 mld dolarów. Zdania ekspertów są zgodne. W najbliższych latach tendencja wzrostowa zostanie utrzymana, a w niektórych regionach rozwój sektora RPO może sięgnąć nawet 20%. W dobie rynku kandydata i niedoboru talentów warto zatem bliżej przyjrzeć się tej, stosunkowo nowej na polskim rynku, usłudze, poznać jej zalety i zagrożenia.

CZYM JEST RPO?

Najkrócej outsourcing procesów rekrutacji można określić, jako przejęcie odpowiedzialności, przez firmę outsourcingową za wszystkie procesy rekrutacyjne w firmie klienta. Samo prowadzenie rekrutacji to tylko jeden element tego szerokiego pojęcia. Przy wdrażaniu RPO firma rekrutacyjna staje się częścią organizacji klienta, osobnym, wysoce wyspecjalizowanym działem nadzorującym całość polityki rekrutacyjnej, dbającym o spójność i przejrzystość procesów, wizerunek klienta. Ekspertem i doradcą w zakresie technologii oraz systemów HR, a często również dostawcą takich rozwiązań. Bardzo ważnym elementem RPO stało się również budowanie marki klienta na rynku pracy.

Współpraca obu partnerów w zakresie outsourcingu procesów rekrutacji jest długofalowa. Opiera się na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i poszanowaniu kluczowych wartości danej organizacji, stylu i środowiska pracy, mentalności i oczekiwań zarządu oraz managerów.

ZALETY KORZYSTANIA Z RPO

Firmy, decydując się na wprowadzenie RPO zyskują dostęp do eksperckiej wiedzy oraz wysoko wykwalifikowanych konsultantów. Firmy doradcze nie tylko wiedzą, gdzie i w jaki sposób prowadzić rekrutację, ale również jak optymalizować cały proces, tworzyć opisy stanowisk, dopasować wielkość i strukturę zespołu, dobrać odpowiednie narzędzia. Takie podejście pozwala na znaczne skrócenie czasu zamykania projektów rekrutacyjnych, umożliwiając jednocześnie skoncentrowanie się na głównej działalności.

Wdrażając RPO firmy uzyskują również dostęp do nowoczesnych systemów rekrutacyjnych, które zarządzają całym procesem, aplikacjami oraz relacjami z kandydatami. Pozwalają one na prowadzenie wielokanałowej rekrutacji, wykorzystując wszystkie dostępne źródła dotarcia do kandydata, w przypadku rekrutacji masowych lub precyzyjnie dopasowują narzędzia, zwiększając skuteczność rekrutacji specjalistycznych.

Niezwykle istotnym elementem jest także dostęp do bazy kandydatów. Firmy rekrutacyjne gromadzą średnio około 25 nowych CV przy każdym prowadzonym projekcie. Taka odpowiednio posortowana i na bieżąco aktualizowana baza pozwala skrócić czas dotarcia do potencjalnych kandydatów z ofertą pracy.

W dobie rynku kandydata tzw. candidate experience, czyli postrzeganie firmy przez pracownika jest szczególnie istotne. Budowa wizerunku rozpoczyna się już na poziomie rekrutacji, począwszy od pierwszego etapu, poprzez dobór narzędzi, komunikację, po decyzję zwrotną udzielaną niezależnie od wyniku. Profesjonalnie przeprowadzony proces rekrutacji nie tylko zwiększa jej skuteczność, ale również przyczynia się do obniżenia poziomu rotacji, szczególnie w pierwszym, najbardziej newralgicznym okresie zatrudnienia.

Ciągle zmieniający się rynek pracy, stawia przed działami HR coraz to nowe wyzwania. Niestety, bardzo często skostniałe struktury, a także brak inwestycji w kapitał ludzki i infrastrukturę IT sprawiają, że wewnętrzne HRy nie są na tyle elastyczne, aby sprostać dynamice rynku. Zastosowanie RPO daje firmom pełną elastyczność. Konsultanci dedykowani do stricte określonych rynków, dostęp do wszystkich narzędzi, metod i eksperckiej wiedzy, dopasowanie procesu do grupy wiekowej, gwarantuje najwyższą jakość oraz skuteczność procesów.

ZAGROŻENIA STOSOWANIA RPO

Głównym zagrożeniem, jakie może pojawić się przy wdrożeniu outsourcingu procesów rekrutacyjnych, jest nieodpowiedni dobór partnera. Powierzając tak waży wycinek firmy należy dokładnie sprawdzić jego kompetencje i profesjonalizm. Wdrożenie musi zostać poprzedzone audytem i mapowaniem wszystkich procesów. Dopiero na jego podstawie można określić plan zmian oraz odpowiednie KPI.

Wiele firm obawia się również utraty kontroli nad procesem zatrudnienia. Jest to jeden z mitów dotyczących outsourcingu. W praktyce jest zupełnie przeciwnie. Stworzenie przejrzystych procedur, systemu raportowania, KPI oraz dostęp do systemów informatycznych zwiększa nie tylko zakres kontroli nad samami procesami, ale również pozwala łatwo oszacować koszty i budżet.

Z RPO korzystają głównie duże instytucje finansowe, międzynarodowe korporacje, firmy wchodzące na rynek, rozbudowujące swoje struktury, centra BPO/SSC, jak również firmy planujące dynamiczny rozwój.

Wdrożenie RPO wymaga pewnej dojrza- łości korporacyjnej, otwartości i zaufania. Poprawnie przeprowadzony proces outsourcingu daje ogromną przewagę konkurencyjną w postaci najlepszych pracowników. W Polsce jest to wciąż nowy trend na rynku HR. Patrząc jednak na światowe tendencje oraz bardzo dynamiczny rozwój polskiego sektora usług outsourcingowych, RPO w krótkim czasie może stać się wiodącą usługą.