Raporty

Rusza IV Edycja Konkursu „Młodzi w Łodzi – Językowzięci”.

1 516

IV Edycja Konkursu
„Młodzi w Łodzi – Językowzięci”
2014/2015

Wygraj kurs językowy i dołącz do grona Językowziętych!
Rekrutacja trwa (12-30 maja 2014 r.)

O KONKURSIE

 • Prezydent Miasta Łodzi ogłasza IV edycję konkursu „Młodzi w Łodzi - Językowzięci” -inicjatywy programu „Młodzi w Łodzi” adresowanej - oprócz studentów - także do absolwentów łódzkich uczelni wyższych (zarządzenie Nr 3997/VI/13).
 • Celem Konkursu jest promocja nauki niszowych języków obcych i zachęcenie łódzkich studentów i absolwentów do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych.
 • Firmy z szybko rozwijającego się sektora outsourcingu usług biznesowych (BPO) - branży priorytetowej dla Łodzi, zgłaszają zapotrzebowanie na nowej jakości pracowników. Nie wystarczy już, by pracownik był specjalistą w swoim obszarze wiedzy - zatrudniani w centrach BPO poza angielskim muszą znać co najmniej jeden dodatkowy język obcy.
 • Z III edycji programu skorzystali pracownicy m.in. takich firm jak: Citibank Int., Rule Financial, DHL, UNIQUA, Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o., Xerox, BSH, Infosys BPO Poland Sp. z o.o., Nordea Operations Centre, Citi Handlowy, Skanska S.A.

NAGRODY

Nagrodą w Konkursie jest dofinansowanie 2 semestrów nauki jednego z pięciu niszowych języków obcych, najbardziej poszukiwanych przez łódzkich pracodawców. Są to odpowiednio:

 • język duński,
 • język fiński,
 • język niderlandzki,
 • język portugalski,
 • język szwedzki,

IV Edycja Konkursu „Młodzi w Łodzi – Językowzięci” 2014/2015
ZASADY KONKURSU

 • Każda edycja Konkursu realizowana jest w dwóch etapach:
  • w I etapie Kandydaci wypełniają na stronie oraz przesyłają na adres mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl Formularze Zgłoszeniowe, które podlegają ocenie formalnej i merytorycznej Organizatora – do 30 maja 2014 r.
  • w II etapie wyboru Laureatów dokonuje Kapituła Konkursu – do 15 czerwca 2014 r.
 • Terminy poszczególnych etapów Konkursu oraz listy Laureatów z przydziałem do grup językowych będą publikowane na stronie www.mlodziwlodzi.pl w zakładce poświęconej Konkursowi.
 • Laureaci Konkursu otrzymują dofinansowanie uczestnictwa w kursie językowym w wysokości ok. 85% ceny kursu trwającego 2 semestry nauki (tj. łącznie 120 godzin szkoleniowych).
 • Warunkiem uczestnictwa w kursie językowym jest podpisanie umowy oraz dokonanie wpłaty kwoty 200 zł brutto na wskazane konto bankowe.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W Konkursie mogą brać udział zameldowani w Łodzi na pobyt stały lub czasowy:

 • studenci łódzkich uczelni wyższych, którzy w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyli co najmniej I rok studiów (licencjackich, magisterskich lub uzupełniających magisterskich);
 • absolwenci łódzkich uczelni wyższych, którzy w dniu zgłoszenia do Konkursu nie ukończyli 35 roku życia;

ze średnią ocen (co najmniej 4,5) za ostatnie 2 ukończone semestry nauki lub oceną
z dyplomu ukończenia studiów (co najmniej 4,5).

Szczegółowe informacje o Konkursie, Regulamin oraz Formularze Zgłoszeniowe są dostępne
na stronie www.mlodziwlodzi.pl (zakładka „Inicjatywy” – Jezykowzięci”).

HARMONOGRAM KONKURSU

 • Rekrutacja uczestników od 12 maja do 30 maja 2014 r.
 • Ogłoszenie list uczestników (laureatów) do 15 czerwca 2014 r.
 • Podpisanie umów z laureatami do 30 czerwca 2014 r.
 • (Ewentualna rekrutacja uzupełniająca) od 15 do 25 września 2014 r.
 • Uruchomienie zajęć od 1 października 2014 r.
 • Zakończenie zajęć (I+II semestr) do 30 czerwca 2015 r.

Wszelkie informacje dot. konkursu oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania na stronie:
http://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/jezykowzieci/

IV Edycja Konkursu „Młodzi w Łodzi – Językowzięci” 2014/2015

Urząd Miasta Łodzi