Wiadomości

Rusza nowe centrum badawczo-rozwojowe IT w Gdańsku

647

Produkty in4mo zostały zaprojektowane do całościowego wsparcia obsługi serwisowej na wszystkich jej etapach, począwszy od wstępnego zbierania danych aż po ukończenie projektu budowlanego lub uzyskanie decyzji w sprawie odszkodowania. Aplikacja fińskiej firmy umożliwia zintegrowanie wielu zadań, dokumentów i raportów w jednym miejscu, dostępnych następnie dla ekspertów, firm i klientów.

W branży ubezpieczeniowej, in4mo ułatwia komunikację wszystkich zaangażowanych stron. Przykładowo, delegowany rzeczoznawca może zbadać uszkodzenie i od razu wysłać zdjęcia do centrali, gdzie będą one rozpatrzone. W przypadku dodatkowego zapotrzebowania na informacje, biuro może szybko skontaktować się z fachowcem.

Równie efektywnym i kompletnym narzędziem jest system przeznaczony dla branży budowlanej, szczególnie przy realizacji napraw i remontów. Dzięki aplikacji mobilnej, fachowiec może przygotować projekt budowlany bezpośrednio z mieszkania klienta, omawiając wszystkie możliwości na miejscu. W rezultacie, ekspertyza wraz z szacunkiem kosztów powstaje szybciej i jest dostępna dla klienta w postaci cyfrowej. Proces przebudowy może być śledzony i zdalnie koordynowany przez interesantów i ekspertów. Program umożliwia lepszą organizację pracy i oszczędność czasu.

In4mo poszukuje developerów front-end, back-end i full-stack.

"Jesteśmy pod wrażeniem wysokich i różnorodnych kompetencji polskich specjalistów z branży IT. Wybór Gdańska na nasze centrum badawczo-rozwojowe wynika z ze zbiegu dwóch ważnych dla nas warunków: lokalizacji i możliwości zatrudnienia świetnych inżynierów" - mówi Kursat Inandik, CEO in4mo.

Gdański zespół firmy będzie odpowiadał za zbudowanie od podstaw produktu dla branży budowlanej i ubezpieczeniowej, mającego na celu ułatwienie i przyspieszenie prac firm. Należą do nich m. in. raporty ze szkód i ekspertyzy opisane wyżej.

Otwarcie biura In4mo to kolejny krok dla pomorskiego sektora badawczo-rozwojowego. Obecność takich podmiotów w parkach technologicznych i inkubatorach przedsiębiorczości tworzy środowisko innowacji i stwarza nowe szanse do nawiązania współpracy nauki i biznesu. Prace prowadzone w centrach B+R to kroki w przyszłość, ich rezultaty będą widoczne na rynku dopiero za kilka lat. – podsumowuje Małgorzata Tusk, Project Manager w Invest in Pomerania.

Działalność badawczo-rozwojowa jest priorytetowa tak dla Pomorza, jak i całej Wspólnoty Europejskiej. Widać to dobrze w celach jakie stawiane sią przed projektami unijnymi w ostatnich latach. Rozwinięta działalność badawczo-rozwojowa jest czynnikiem równie istotnym co dobra komunikacja miejska czy wykształcone kadry. Dlatego, każde nowe centrum B+R to magnes dla nowych inwestycji