Raporty

Rynek mieszkań dla studentów istotnym składnikiem portfeli inwestycyjnych inwestorów na całym świecie

1 249
  • W 2018 roku wzrośnie aktywność deweloperska na całym kontynencie dzięki zaangażowaniu kapitału instytucjonalnego
  • Cushman & Wakefield tworzy nowy dział usług doradztwa inwestycyjnego w zakresie prywatnych akademików w Europie ze względu na rozwój tego sektora rynku na całym kontynencie

Z najnowszego przewodnika inwestycyjnego „Student Accommodation Guide”, opublikowanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield, wynika, że ze względu na rosnące zainteresowanie wyższym wykształceniem wartość kapitału instytucjonalnego zainwestowanego w mieszkania dla studentów w Europie w 2017 roku wzrosła o 29% rok do roku do ok. 13,6 mld euro.

Najnowszy raport prezentuje trendy w Europie i rynki, na których inwestycje w mieszkania dla studentów stają się coraz bardziej popularne. Wynika z niego, że prywatne akademiki (Purpose Built Student Accommodation -PBSA) nie są już uważane za „alternatywne” nieruchomości, ale za istotny składnik portfeli inwestycyjnych inwestorów na całym świecie.

Autorzy raportu podkreślają, że sektor ten będzie w najbliższej przyszłości rozwijać się dzięki rosnącemu zainteresowaniu wyższym wykształceniem w skali globalnej, co wynika ze zmian demograficznych i w dystrybucji bogactwa. Z tego względu na europejskich rynkach nieruchomości rośnie zarówno konkurencja, jak i aktywność inwestycyjna. Inwestorzy poszukują możliwości inwestowania w mieszkania dla studentów w wielu krajach i na rynkach o różnym stopniu ryzyka.

W Europie nadal brakuje przejrzystych danych dotyczących tego sektora, zwłaszcza że w wielu krajach do prywatnych akademików zalicza się także inne rodzaje mikromieszkań. Niemniej jednak zainteresowanie globalnych inwestorów prywatnymi akademikami na kontynencie europejskim wyraźnie wzrosło w ostatnich 12 miesiącach.

Wśród szybko rozwijających się rynków europejskich wymienionych w raporcie znalazły się Niemcy, które mają największą populację studentów w Europie i w ostatnich 10 latach odnotowały znaczny wzrost liczby studentów w porównaniu z innymi krajami. Silny popyt i stabilne warunki inwestycyjne zachęcają międzynarodowy kapitał do inwestowania w ten sektor - w minionych 18 miesiącach na tym rynku zadebiutowali inwestorzy tacy jak Brookfield, GIC, Allianz, BVK i Harrison Street.

Znaczny wzrost aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Hiszpanii, gdzie w 2017 roku sfinalizowano transakcje o wartości ok. 600 mln euro, głównie w ramach sprzedaży dwóch dużych portfeli debiutantom na rynku: GSA oraz konsorcjum AXA, CBRE GIP i Greystar. Hiszpania jest nadal atrakcyjnym rynkiem ze względu na renomowane uniwersytety, rosnącą liczbę studentów zagranicznych i niewielką podaż mieszkań dla studentów.

W Europie kontynentalnej zawarto dotychczas niewiele transakcji portfelowych ze względu na brak podaży istniejących obiektów, ale eksperci firmy Cushman & Wakefield przewidują wzrost aktywności deweloperskiej w 2018 roku dzięki wsparciu kapitału instytucjonalnego.

Przewodnik inwestycyjny został opracowany przez nowoutworzony przez firmę Cushman & Wakefield dział usług doradztwa inwestycyjnego w zakresie prywatnych akademików w Europie.

Paddy Allen, Partner w firmie Cushman & Wakefield, powiedział: „We współczesnym świecie studenci charakteryzują się większą mobilnością i elastycznością oraz mają większe możliwości wyboru tego, co i jak studiują. Z tego względu w najbliższym czasie popyt klientów na prywatne akademiki będzie nadal rósł. Wobec zmieniającego się oblicza tego sektora w całej Europie oraz coraz większej alokacji kapitału inwestorzy muszą wykazywać się większą kreatywnością przy dokonywaniu inwestycji. Strategia operacyjna jest tak samo ważna, jak nieruchomości, a inwestowanie w ten sektor wiąże się zarówno z ryzykiem, jak i szansami. Kluczowe znaczenie ma zwiększanie efektywności aktywów oraz wykorzystywanie dostępnych możliwości. Wiele lokalizacji w Europie nadal oferuje szansę uzyskania przewagi konkurencyjnej wynikającej z wczesnego wejścia oraz możliwości wprowadzenia nowych produktów na rynkach, które charakteryzują się niewystarczającą podażą mieszkań. Firma Cushman & Wakefield stworzyła specjalny zespół ds. inwestycji w prywatne akademiki w Europie, aby wspierać inwestorów w wykorzystywaniu szans oferowanych przez ten ewoluujący rynek”.

Mira Kantor-PikusMira Kantor-Pikus, Partner, Dyrektor ds. Doradztwa kapitałowego, dłużnego i finansowania strukturyzowanego w dziale Rynków Kapitałowych Cushman & Wakefield w Polsce, dodaje: „Rynek mieszkań dla studentów w Polsce w ramach sektora najmu prywatnego rozwija się dynamicznie. Jest to bardzo interesujący sektor dla inwestorów, zwłaszcza z uwagi na dużą liczbę studentów zagranicznych, którzy zazwyczaj mają problemy z wynajęciem mieszkań od prywatnych właścicieli. Dodatkową grupę najemców stanowią studenci krajowi zarówno kilku prywatnych uczelni, jak i uczelni państwowych, które nie zapewniają odpowiedniej ilości łóżek w domach studenckich.

Pomimo niewielkiego zaangażowania banków w finansowanie budowy tego typu obiektów w miastach uniwersyteckich, zyski są bardzo atrakcyjne dla deweloperów, którzy korzystając ze wsparcia inwestorów instytucjonalnych mogą uzyskać dostęp do alternatywnych źródeł finansowania i możliwości wyjścia z inwestycji.

Dział rynków kapitałowych firmy Cushman & Wakefield oferuje szeroką gamę usług doradczych dotyczących projektów mieszkaniowych, w tym w zakresie rekomendowania odpowiednich struktur finansowania w zależności od potrzeb dewelopera, pozyskiwania finansowania dłużnego lub kapitałowego, poszukiwania inwestorów lub partnerów do inwestycji deweloperskich, a także prac nad wdrożeniem proponowanych struktur.”