Raporty

Rynek pracy w czasie COVID-19 - lipiec 2021 r.

628

Polski rynek pracy został mocno poturbowany przez pandemię koronawirusa. Jednak jak wynika z danych zebranych przez firmę Element dla Grant Thornton, pandemiczny kryzys przeszedł już do historii i od kilku miesięcy rynek pracy stale przybiera na sile.

Od marca 2021 roku roczna dynamika nowych ofert pracy publikowanych na 50 największych portalach rekrutacyjnych osiąga same dodatnie wyniki. W lipcu 2021 roku pracodawcy opublikowali ponad 307 tys. nowych ofert pracy. To wynik wyższy o 23 proc. w porównaniu do lipca 2020 roku. Lipcowa dynamika wzrostu liczby ofert pracy jest, co prawda, niższa niż dynamika w trzech poprzednich miesiącach (100 proc. w kwietniu, 55 proc. w maju i 29 proc. w czerwcu), ale spadek ten to tylko efekt statystyczny tzw. wysokiej bazy. Porównujemy się bowiem z coraz wyższymi poziomami z analogicznego okresu przed rokiem. Dla przypomnienia, w kwietniu 2020 roku czyli tuż po wybuchu pandemii, liczba nowych ofert pracy była o ponad 50 proc. niższa niż w kwietniu 2019 roku. A w okresie od czerwca 2020 do stycznia 2021 roku liczba ofert pracy utrzymywała się na poziomie około 20 proc. niższym niż w roku poprzednim.

Dobra passa polskiego rynku pracy trwa. Już drugi miesiąc z rzędu liczba ofert pracy w Polsce jest wyższa niż w analogicznym miesiącu nie tylko ubiegłego, ale też 2019 roku. To dowodzi, że rekordowy wynik sprzed miesiąca nie był tylko jednorazowym wyskokiem, ale popyt na pracownika rzeczywiście jest silniejszy nawet niż przed pandemią. A przypomnijmy, że kwartały poprzedzające nadejście koronawirusa były właściwie najlepszymi od początków transformacji – z rekordowo niską stopą bezrobocia i rekordowo wysokimi zatrudnieniem i wynagrodzeniami. Półtora roku temu, kiedy pandemia się rozpoczynała, taki scenariusz wydawał się nierealnym marzeniem.- Monika Smulewicz Partner Outsourcing płac i kadr Grant Thornton