Raporty

Rynek pracy w czasie COVID-19 - maj 2021 r.

Liczba ofert pracy jest już na poziomie bardzo zbliżonym do tego sprzed pandemii – od dwóch miesięcy podążamy już niemal tą samą ścieżką, co w analogicznych miesiącach 2019 roku.

Rynek Pracy

Grant Thornton swoim badaniem „Rynek pracy w czasie COVID-19” stara się monitorować aktualne trendy w obszarze zatrudnienia w polskiej gospodarce. W naszych raportach pokazujemy, jak w poszczególnych miesiącach kształtuje się w polskiej gospodarce popyt na pracę. Dzięki danym zbieranym przez firmę Element, Partnera Technologicznego badania, i jej narzędziu do automatyzacji procesów HR, pokazujemy, ile nowych ofert pracy pojawia się na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce w danym okresie.

Polski rynek pracy został mocno poturbowany przez pandemię koronawirusa. Nagły lockdown gospodarki w pierwszej, wiosennej fali sprawił, że polscy pracodawcy – zwłaszcza z sektora usług – zaczęli masowo mrozić procesy rekrutacyjne.

W kwietniu 2020 roku liczba nowych ofert pracy publikowanych na 50 największych portalach rekrutacyjnych spadła o ponad 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu wcześniejszego roku.

Od tego czasu sytuacja wyraźnie się poprawiła. W okresie od czerwca 2020 do stycznia 2021 roku liczba ofert pracy utrzymywała się na poziomie około 20 proc. niższym niż w roku poprzednim, a we wrześniu spadek zmniejszył się nawet do 10 proc.

W marcu 2021 roku roczna dynamika nowych ofert osiągnęła dodatni wynik (wzrost o 19 proc. w stosunku do marca 2020), a w kwietniu – osiągnęła 100 proc., czyli liczba nowych ofert pracy była aż dwukrotnie wyższa niż w kwietniu zeszłego roku.

W maju dynamika roczna spadła do 55 proc., ale to nadal bardzo dobry wynik, a spadek to głównie efekt statystyczny – w kwietniu porównywaliśmy się do najgorszego załamania liczby ofert pracy, w maju ten efekt „wyjątkowo niskiej bazy” już zaczął wygasać.

Pobierz raport „Rynek pracy w czasie COVID-19”

Monika Smulewicz