Wiadomości

Rząd przyjął projekt ustawy ułatwiający zatrudnianie cudzoziemców

Rząd przyjął projekt ustawy ułatwiający zatrudnianie cudzoziemców

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma usprawnić postępowania administracyjne w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.

Projekt zmian zakłada nowelizację kilku ustaw m.in. ustawy o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 roku, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku.

Najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy to:

  • Zniesienie wymogu posiadania przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania i posiadania źródła dochodu do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Obecnie przy składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemcy muszą dołączyć m.in. dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce np. umowę najmu, umowę użyczenia, potwierdzenie zameldowania lub zaświadczenie (rezerwację) z hotelu oraz dokumenty potwierdzające posiadanie źródła dochodu. Wprowadzone zmiany znoszą powyższe obowiązki co oznacza, że cudzoziemcy starający się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie będą musieli mieć zapewnionego miejsca zamieszkania oraz stabilnego i regularnego źródła dochodu.

  • Zmiana podmiotu powierzającego pracę

Modyfikacja zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy ma zostać znacząco ułatwiona poprzez zmianę art. 120 ustawy o cudzoziemcach, który ma otrzymać następujące brzemiennie:

„Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może być w każdym czasie, na wniosek cudzoziemca, zmienione przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę:

– u innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, lub

– u innego pracodawcy użytkownika, lub

– na innych warunkach niż określone w art. 118 ust. 1 pkt 2–5.”

  • Wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do 24 miesięcy

Obecnie cudzoziemcy, którzy są obywatelami państw określonymi w par. 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi czyli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą skorzystać z tzw. procedury świadczeniowej, która pozwala na zatrudnienie cudzoziemców z ww. krajów na maksymalny okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Zgodnie z proponowaną zmianą w art. 88z pkt 3 okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będzie przedłużony do 24 miesięcy.

Przewidywany termin wejścia w życie przepisów to 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=1C05778362C81D96C125877A00441271


Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter, chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale!