Raporty

Sektor usług biznesowych w Polsce nabiera rozpędu

2 913

Najważniejsze informacje:

 • Pod koniec 2015 roku w Polsce działały 852 centra BSS (business service sector);
 • Zatrudnienie w nich wyniosło 193 500 osób;
 • Sektor BSS stał się jednym z największych pracodawców w Polsce;
 • Średnie zatrudnienie w pojedynczym centrum BSS to 227 osób;
 • Usługi w centrach BSS świadczone są w 40 językach.

Profil działalności:

Podział centrów BSS pod względem prowadzonej działalności:

Podział centrów BSS pod względem prowadzonej działalności:

 • Najbardziej popularnym procesem świadczonym przez centra BSS w Polsce jest rozwój oprogramowania (w 452 centrach). Na drugim miejscu znalazło się zarządzanie aplikacjami/IT helpdesk (w 208 centrach), na trzecim – finanse i księgowość (w 205 centrach);
 • 74% wszystkich podmiotów obsługuje maksymalnie dwa rodzaje procesów, a 26% więcej niż dwa;
 • Mamy przykłady kilku centrów, które świadczą od 10 do 15 grup procesów w jednym centrum, np. Infosys w Łodzi, Ernst & Young, Qiagen we Wrocławiu, Bombardier SSC w Katowicach.

Lokalizacja

 • 852 centra BSS są zlokalizowane w 27 miastach Polski;
 • Największe zatrudnienie (powyżej 10 tysięcy w sektorze): Kraków, Warszawa, Wrocław, Aglomeracja Katowicka, Trójmiasto, Łódź, Poznań;
 • Zatrudnienie między 1 a 10 tysięcy: Bydgoszcz/Toruń, Rzeszów, Szczecin, Lublin, Bielsko-Biała, Kielce, Olsztyn;
 • Najwięcej centrów BSS znajduje się w Warszawie (160), Krakowie (119) i Trójmieście (109);
 • Największe zatrudnienie w sektorze: Kraków (44,5 tysiąca osób), Warszawa (36,7 tysiąca), Wrocław (30,3 tysiąca);
 • Największe centra BSS zlokalizowane są w Krakowie (spośród 36 firm zatrudniających powyżej 1000 osób, 9 działa w Krakowie), Wrocławiu (5 centrów powyżej 1000 pracowników), Warszawie (4 powyżej 1000 pracowników).

Pochodzenie kapitału

 • Spośród 852 centrów BSS działających w Polsce, 268 to centra z polskim kapitałem – to największa grupa, 31% ogółu. Na kolejnych miejscach znalazły się centra z kapitałem amerykańskim (206), niemieckim (62), brytyjskim (61) i francuskim (53);
 • Najwięcej miejsc pracy stworzyły amerykańskie centra BSS (pracuje w nich 30% zatrudnionych w całym sektorze w Polsce), polskie (21% zatrudnionych) i francuskie (11%);
 • Amerykańskie centra zlokalizowane są we wszystkich największych aglomeracjach, kapitał francuski często wybiera mniejsze miasta (Lublin, Bydgoszcz/Toruń, Rzeszów, Katowice), firmy skandynawskie chętnie inwestują w Szczecinie i Trójmieście, a Szwajcarskie – na południu Polski.

Języki

 • Polskie centra BSS świadczą usługi w 40 językach, także tych mniej popularnych jak hebrajski, tajski, koreański, kataloński, kazachski i urdu;
 • Rekordowe pod względem jest centrum Reutersa w Trójmieście, w którym pracuje się w 32 językach;
 • Średnia to 4 języki (wliczając także język polski) na 1 centrum BSS w Polsce;
 • Tylko w 5% wszystkich centrów BSS – wszystkie o profilu IT - nie używa się żadnego języka obcego.

Inwestycje PAIiIZ

W ciągu 15 miesięcy (rok 2015 i pierwszy kwartał 2016 roku) PAIiIZ doprowadziła do zakończenia 71 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości blisko 844 mln euro i deklarowanym zatrudnieniu na poziomie 12,5 tysiąca miejsc pracy. Nieznaczna większość (52%) to inwestycje produkcyjne, jednak pod względem zatrudnienia, na pierwszym miejscu jest sektor BSS (56% zadeklarowanych miejsc pracy).

Spośród 71 zakończonych projektów 34 pochodzą z sektora BSS. Ich łączne nakłady wynoszą ponad 100 mln euro, a liczba miejsc pracy, które dzięki nim zostały stworzone lub powstaną w najbliższym czasie przekracza 7 tysięcy. 18 projektów to reinwestycje, 16 – zupełnie nowi inwestorzy. Największą grupę stanowią projekty R&D (16 inwestycji) oraz shared service centres (13).

Sektor usług biznesowych w Polsce nabiera rozpędu

Trendy:

 • Zmiana preferencji lokalizacyjnych – inwestorzy coraz częściej wybierają mniej oczywiste lokalizacje zamiast dużych miast. W 2014 r. firmy z sektora BSS brały pod uwagę 23 polskie miasta, rok później – już 33;
 • „rynek pracownika”, a w obszarze IT – nawet „rynek studenta”. Firmy rekrutują swoich przyszłych pracowników nawet na drugim, trzecim roku studiów;
 • Wzrost kompleksowości i liczby świadczonych procesów. Firmy, które kilka lat inwestowały w Polsce w proste centra finansowo księgowe rozwijają ich zakres działalności o bardziej skomplikowane procesy;
 • Poprawa wizerunku BSS jako pracodawcy: zaangażowanie kadry zarządzającej, konkurencyjne warunki zatrudnienia, świadczenia pozapłacowe, wzrost kultury biznesowej;
 • Coraz większa współpraca biznesu z ośrodkami naukowymi.

Raport PAIiIZ - "Business Services Sector in Poland Gaining momentum"

Prezentacja Iwony Chojnowskiej - Haponik Dyrektor Departament Inwestycji Zagranicznych


Metodologia: Dane zebrano na podstawie analizy 852 centrów BSS zarówno z polskim, jak i zagranicznym kapitałem. Informacje są obowiązujące na koniec 2015 roku. W zbieranie danych zaangażowane były regionalne centra obsługi inwestora, organizacje zrzeszające podmioty działające w sektorze BSS (Aspire, BizPoland, ProProgressio, ABSL) agencje zatrudnienia (Hays, Antal, AG test, Randstad).

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych