Wiadomości

SIRMAN – budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu

2 300

Firma Technitel Polska S.A. prowadzi prace przygotowawcze do budowy sieci światłowodowej na terenie Sieradza. Powstał już projekt wykonawczy. W drugiej połowie lipca planowane są prace w zakresie montażu kabli. Rozpoczną się również prace związane z adaptacją pomieszczeń do Centrum Zarządzania Siecią, które zlokalizowane będzie przy węźle głównym znajdującym się w Urzędzie Miasta Sieradza. Pomieszczenie CZS będzie służyło do kontroli i zarządzania miejską siecią.

Przedmiotem projektu „SIRMAN – budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu” jest zaprojektowanie i wybudowanie 23,416 km sieci teleinformatycznej opartej o łącza światłowodowe oraz radiowe, zapewniającej podłączenie do sieci szerokopasmowego Internetu 33 podmiotów publicznych, w tym 9 szkół na terenie Gminy Miasta Sieradz. Wybudowana sieć światłowodowa będzie fundamentem pod realizacje miejskich usług elektronicznych i systemów administracji publicznej. Możliwość korzystania z zasobów Internetu odbywać się będzie poprzez przewodowe podłączenie do sieci światłowodowej, a w sytuacji braku możliwości dojścia siecią kablową lub wysokich kosztów realizacji takiego przyłącza – siecią radiową.

SIRMAN – budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu

Zautomatyzowany robot używany do budowy sieci światłowodowych w kanalizacji sanitarnej i burzowej.

W wyniku budowy sieci 33 podmioty publiczne, w tym 9 szkół, zostanie podłączonych do sieci o przepustowości 1 Gbit/s (dla łącza światłowodowego i 50Mbit/s dla łącza radiowego). Dodatkowo, powstała siec światłowodowa pozwoli na uruchomienie 8 hotspotów i 6 publicznych punktów dostępu do Internetu, zapewniających wszystkim mieszkańcom i podmiotom gospodarczym dostęp do Internetu i usług publicznych.

Zakończenie robót planowane z końcem 2014 roku.

Technitel Polska SA