Wiadomości

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych

1 006

Proponowane zmiany opierają się na założeniu, że niezbędnymi danymi i informacjami do uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych będzie dysponował ZUS, który i tak zobowiązany jest do gromadzenia danych przekazywanych przez pracodawców.

Według obecnie funkcjonujących przepisów firmy w Polsce zobowiązane są do przetrzymywania akt pracowniczych przez 50 lat. Tak długi okres przechowywania sytuuje nasz kraj w niechlubnej światowej czołówce. Dla przykładu przepisy we Francji okres ten ustalają na 5 lat, a w Kanadzie tylko na 3 lata.

Wejście przepisów w życie przewiduje się na 1 stycznia 2018 roku.