Wiadomości

SPIE Building Solutions przejmuje Stangl Technik

SPIE Building Solutions przejmuje Stangl Technik
  • SPIE Building Solutions niezależny europejski lider rynku usług multitechnicznych w dziedzinie energetyki i komunikacji, dokonał akwizycji Stangl Technik – wiodącego dostawcy w zakresie usług instalacyjnych w mechnanicznej i elektrycznej technice budowlanej.
  • Dzięki przejęciu, SPIE wzmacnia swoją pozycję dostawcy usług multitechnicznych i wchodzi na rynek technologii budowalnych w Polsce i Czechach.
  • Proces przejęcia Stangl Technik przez SPIE oficjalnie zakończył się 3 sierpnia 2022 r. Do SPIE dołączono dotychczasowe kierownictwo Stangl oraz 380 wysoko wykwalifikowanych pracowników firmy.

W środę 3 sierpnia 2022 r. sukcesem zakończył się proces przejęcia przez SPIE Building Solutions firmy Stangl Technik. Dzięki tej akwizycji SPIE wchodzi na polski i czeski rynek usług instalacyjnych w zakresie techniki budowlanej i umacnia swoją pozycję niezależnego dostawcy usług multitechnicznych na obu rynkach.

Jak podkreśla marka, jest to kolejny – spójny – krok w rozwoju sprawdzonego i udanego modelu biznesowego marki SPIE w Polsce i w Czechach. Dzięki kompetencjom przejętej firmy, SPIE wzmacnia swoją ofertę w zakresie technologii budowlanych.

-  SPIE jest dużą i odnoszącą sukcesy firmą. Jestem przekonany, że dzięki zorientowanej na przyszłość wiedzy SPIE znaleźliśmy doskonałe środowisko dla klientów, partnerów i przede wszystkim pracowników firmy Stangl. Jestem bardzo zadowolony, że Stangl stanie się częścią SPIE – mówi Martin Horák, dyrektor zarządzający Stangl Technik.

- Bardzo cieszymy się na kształtowanie przyszłości z dotychczasowym kierownictwem i około 380 wysoko wykwalifikowanymi pracownikami! Dzięki firmie Stangl zyskujemy wiodącą firmę w zakresie usług instalacyjnych w mechanicznej i elektrycznej technice budowlanej. Ta część biznesu pozwoli nam rozszerzyć zakres usług i wzmocnić naszą pozycję jako dostawcy usług w zakresie multitechnicznym – mówi dr Paweł Skowroński, dyrektor oddziału w Europie Centralnej i członek zarządu SPIE Germany & Central Europe.

Jak podkreśla marka, wchłonięcie przez SPIE Stangl Technik to także działanie skoncentrowane na zwiększeniu udziału energii odnawialnych w miksie energetycznym i projektach skoncentrowanych na neutralności klimatycznej. Jest to zdecydowany krok ku rozwojowi rynku w kierunkach ekologii i użytkowości.

- Dzięki naszym usługom SPIE angażuje się w cyfrową i neutralną klimatycznie przyszłość: czy to jako partner w projektach zwiększających udział energii odnawialnych w miksie energetycznym, czy w projektach dotyczących neutralnych klimatycznie budynków, obiektów i infrastruktury. W dziedzinie mechanicznych i elektrycznych usług budowlanych SPIE nie było jeszcze aktywne w Polsce i Czechach. Dlatego bardzo cieszymy się z wzmocnienia w tych dwóch krajach przez firmę Stangl - podsumowuje Markus Holzke, dyrektor zarządzający SPIE Germany & Central Europe.