Raporty

Sprawdź kalkulację dla wynagrodzenia 4000, 6000 i 9000 zł

Sprawdź kalkulację dla wynagrodzenia 4000, 6000 i 9000 zł

Przyjęte zmiany podatkowe w ramach pakietu Polski Ład wpłyną na wysokość naszych wynagrodzeń. Kto zyska, a kto straci i ile? Sprawdź kalkulację dla wynagrodzenia 4000, 6000 i 9000 zł!

W ubiegły piątek, tj. 1 października br., Sejm przyjął pakiet zmian podatkowych ujęty w programie Polski Ład. Jeśli regulacje te pozostaną w niezmienionym kształcie, od przyszłego roku będziemy mieli do czynienia m.in. z następującymi rozwiązaniami:

  • próg podatkowy w wysokości 120 000 zł (wzrost z 85 528 zł) – to od niego jest odprowadzana 17% zaliczka na podatek;
  • kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł (wzrost z 8 000 zł) – wpłynie to na kwotę zmniejszającą podatek, która obecnie wynosi 43,76 zł (tj. 1/12 z 525,12 zł), po zmianach będzie ona równa 425 zł (30 000 x 17% = 5 100 zł / 12 = 425 zł); kwota zmniejszająca podatek przysługiwała także podatnikom korzystającym z 2. progu podatkowego (wynoszącego 32% podatek);
  • „ulga dla klasy średniej' przewidziana dla pracowników zarabiających 5 701 zł – 11 141 zł brutto miesięcznie, podlegającym opodatkowaniu wg skali podatkowej (np. ze stosunku pracy) – zyskają oni dodatkową ulgę, która będzie brana pod uwagę przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy; ulga ta będzie inaczej obliczana w przypadku osób zarabiających od 8 549 zł do 11 141 zł, tj. wg wzoru: (przychód * 7,35% + 819,08 zł) / 0,17, a inaczej dla zarabiających w przedziale 5 701 zł – 8 549 zł, tj. wg wzoru: (przychód * 6,68% – 380,50 zł) / 0,17;
  • brak możliwości odliczania części składki zdrowotnej (w wys. 7,75%) od podatku.

Jak Polski Ład zmieni wynagrodzenie etatowca zarabiającego 4000, 6000 i 9000 zł brutto miesięcznie?

Dla zobrazowania wpływu ww. zmian na wynagrodzenia przygotowaliśmy przykładowe wyliczenie wysokości wynagrodzenia za styczeń 2021 roku oraz styczeń 2022 roku, uwzględniające zmiany zaproponowane w Polskim Ładzie, przy następujących brzegowych założeniach:

  • miesięczne wynagrodzenie pracownika: 4000 brutto, 6000 brutto, 9000 brutto,
  • wiek pracownika – powyżej 26 lat,
  • stałe miesięczne wynagrodzenie,
  • złożenie pracodawcy oświadczenia PIT-2,
  • korzystanie przez pracownika z podstawowych kosztów uzyskania przychodu.

 

Kwoty wskazane w pozycji „Ulga dla pracownika” wynikają z następujących rachunków:

(6000,00 zł x 6,68% – 380,50 zł) : 0,17 = 119,41 zł
(9000,00 zł x (- 7,35%) + 819,08 zł) : 0,17 = 926,94 zł

Pobierz BEZPŁATNY KALKULATOR WYNAGRODZEŃ brutto netto uwzględniający zmiany zaproponowane w programie Polski Ład!