Wiadomości

Sprzedaż, nieodłączny element rozwoju sektora outsourcingu, była tematem warsztatów Sandler Training oraz Fundacji Pro Progressio

1 848

21 stycznia 2016 roku w warszawskim hotelu Mercure Grand miało miejsce pierwsze w tym roku śniadanie biznesowe zorganizowane przez Fundację Pro Progressio. Partnerem wydarzenia była znakomita firma szkoleniowa – Sandler Training. Organizatorzy skupili się na tematyce procesów sprzedaży i temu poświęcili całość spotkania. Warsztaty otworzył Wiktor Doktór – Prezes Pro Progressio, a spotkanie poprowadził Andrzej Twarowski, Parter Sandler Training, który na wstępie spotkania naładował uczestników energią i dynamiczną sesją networkingową. Już po kilku minutach blisko trzydziestu uczestników wiedziało, kto uczestniczy w warsztatach, co pozwoliło w przyjaznej atmosferze skupić uwagę na głównym temacie spotkania.

Sprzedaż, nieodłączny element rozwoju sektora outsourcingu, była tematem warsztatów Sandler Training oraz Fundacji Pro Progressio

Na wstępie każdy z uczestników został poproszony o podani kilku przykładów, a w zasadzie odpowiedzi na pytanie „sprzedawałbym więcej gdyby …”. Od uczestników nie oczekiwano powoływania się na powody polityczne lub uwarunkowania gospodarcze w Polsce, lecz skupienie się na własnych wyzwaniach sprzedażowych. Proste pytanie wywołało gorącą dyskusję co pozwoliło poznać wiele różnych problemów, ograniczeń, ale także i szans na wprowadzanie zmian w polityce sprzedaży.

Sprzedaż, nieodłączny element rozwoju sektora outsourcingu, była tematem warsztatów Sandler Training oraz Fundacji Pro Progressio

Warsztat zgromadził przedstawicieli wielu branż, w tym rekrutacyjnej, monitoringu flot samochodowych, meblarskiej, zarządzania kadrami i płacami, BPO, zarządzania nieruchomościami, call center, IT, a nawet dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla biznesu. Wszyscy uczestnicy reprezentowali wyższą kadrę menedżerską, odpowiedzialną za sprzedaż, rozwój operacyjny lub strategiczne zarządzanie w swoich spółkach.

Wśród wielu punktów, które były poruszane podczas warsztatu zgromadzeni uczestnicy zaznaczali i omawiali wyzwania jakimi są np. problemy z dotarciem do właściwych osób u swoich potencjalnych klientów. Wśród innych omawianych kwestii był także sposób uzyskiwania informacji zwrotnej, odpowiedni dobór kadr zajmujących się sprzedażą, budowanie partnerskiej relacji z klientem, a także czas trwania procesu sprzedażowego.

Andrzej Twarowski podjął się także przedstawienia kilku wyzwań w odniesieniu do sprzedaży, które najczęściej pojawiają się zarówno w dużych korporacjach jak i w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród wielu podawanych przykładów znalazły się kwestie dotyczące dużych oczekiwań klienta związanych z aktywnością sprzedawcy, przeciągający się proces decyzyjny po stronie klienta, a także trudność w dotarciu do faktycznych oczekiwań klienta. Wszystkie te elementy były pokazane jako stała część większości aktywności przedstawicieli handlowych. Twarowski zaznaczył także kilka powielanych błędów, które spowalniają, utrudniają, a czasami uniemożliwiają efektywną sprzedaż. W tym obszarze znalazła się m.in. tendencja zarzucania klienta nadmiarem informacji.

Sprzedaż, nieodłączny element rozwoju sektora outsourcingu, była tematem warsztatów Sandler Training oraz Fundacji Pro Progressio

Roboczym tematem spotkania było „sprzedający czy kupujący, kto prowadzi w tym tańcu”, więc w drugiej części warsztatów przedstawiono kroki zgodnie z którymi po „parkiecie” poruszają się sprzedawca i klient. Zgranie tych kroków powoduje szybką i pełną wymianę informacji oraz usprawnia proces sprzedażowy. Wśród kroków po stronie sprzedającego znalazły się takie elementy jak np. analiza potrzeb, prezentacja i negocjacje, a po stronie klienta „zmylenie”, „ukrywanie się” czy bezpłatne konsultacje. To tylko przykłady kroków, które w procesie sprzedażowym następują jeden po drugim lub czasem równocześnie i które zbliżają lub oddalają od siebie finalizację procesu sprzedażowego.

Spotkanie zakończono drugą sesją networkingową i wymianą kontaktów biznesowych oraz porcją kilku rad, wśród których znalazły się takie hasła jak „bez bólu nie ma sprzedaży”, „sprawdź budżet, albo zgiń” czy „nie wysypuj cukierków w holu”. Za każdym z tych haseł stoi szereg procesów, decyzji i technik, które powinni stosować przedstawiciele działów sprzedaży usprawniając techniki i wyniki prowadzonych przez siebie projektów sprzedażowych.

Sprzedaż, nieodłączny element rozwoju sektora outsourcingu, była tematem warsztatów Sandler Training oraz Fundacji Pro Progressio

Warsztat miał na celu zainspirowanie do niestandardowych działań, łamania schematów, jak również do rozwoju i ciągłego kształcenia w technikach sprzedażowych. A jak pokazały wyniki spotkania, cele zostały osiągnięte i to z nawiązką.

Spotkanie odbywało się w ramach Akademii Outsourcingu, którego uczestnikami są członkowie Klubu Outsourcingu prowadzonego przez Fundację Pro Progressio oraz zapraszani goście reprezentujący różne branże powiązane z tematyką poszczególnych spotkań. W ramach projektu Akademii Outsourcingu na rok 2016 zaplanowane są kolejne spotkania, zarówno w Warszawie jak i w innych polskich miastach. Najbliższe już 9 lutego w Gdańsku, gdzie omawiana będzie tematyka rozwoju sektora BPO na Warmii i Mazurach.

OutsourcingPortal