Wiadomości

Strategia, czyli ból głowy 99% zarządów firm SCEO 76

Przedstawiam główne wyzwania, z którymi pomagamy zmierzyć się organizacjom w kontekście strategii oraz podejścia do procesu jej definiowania. Polecam https://leanpassion.pl/bezplatna-konsultacja/ jeśli chcesz, żeby Twoja strategia nie była kulą u nogi, tylko fundamentem zaangażowania ludzi oraz siłą budującą przewagę konkurencyjną.

W tym odcinku m.in:

  • Problemy, z jakimi borykają się organizacje w kontekście strategii.
  • 4 podstawowe wyzwania związane z tym szczególnym momentem, gdy jesteśmy w trakcie pracy nad strategią, bądź bezpośrednio po jej zdefiniowaniu.
  • 7 kroków definiowania strategii – od wizji po logikę.
  • 3 najważniejsze wyzwania, kiedy skończymy pracę nad strategią.

 

Odcinek 76 w dużym skrócie:

Strategia organizacji to logiczny pomysł realizacji wizji.

Proces refleksji strategicznej powinien być kontynuacją procesu refleksji tożsamościowej, rozpoczynać się od wizji i celu długoterminowego, a kończyć na logice.

Przewagi konkurencyjne muszą być realne do osiągnięcia, zweryfikowane wewnętrznie oraz zewnętrznie, zakończone logiką.

Używamy jednego lub dwóch narzędzi do każdej perspektywy wewnętrznej i zewnętrznej. Polecam PARC, Business Model Canvas, lub 5 Sił Portera.

Komunikacja jest tym, co w pierwszej kolejności należy wypracować na zakończenie prac ze strategią.

We wdrażaniu strategii, skupiamy się na trzech perspektywach:

  • jak przenieść strategię procesów, czyli Run the Business i obecnego dowożenia,
  • jak robić Change the Business, czyli zmniejszać luki strategiczne,
  • w jaki sposób przy okazji budować tożsamość, kulturę organizacyjną opartą na wartościach, misji, wizji, jak ją rozszerzać i propagować.

 

Zapraszam po szczegóły!