Raporty

Studenci uczący się języka obcego w ramach obowiązkowego lektoratu - stan na 30 XI 2009

24 329


Liczba studentów uczących się nowożytnego języka obcego w formie obowiązkowego lektoratu w roku 2009 wynosiła 839,6 tys. i w porównaniu z rokiem poprzednim nieco spadła. Języków obcych w roku 2009 uczyło się 44,6% wszystkich studentów.

Na poniższych wykresach przedstawiono liczbę studentów uczących się języka obcego. Dane podane w tysiącach osób.
angielski

francuski

niemiecki

rosyjski

hiszpański

włoski

inne języki obce

Główny Urząd Statystyczny