Wiadomości

Sukces Polski jako kluczowej lokalizacji nearshore i offshore

Sukces Polski jako kluczowej lokalizacji nearshore i offshore

Polska szybko staje się wiodącą lokalizacją zarówno dla outsourcingu procesów biznesowych (BPO), jak i Globalnych Usług dla Biznesu (GBS). Trzecia największa gospodarka Europy Wschodniej i status rynku rozwiniętego – imponujący rozwój Polski został doceniony przez nabywców, operatorów i inwestorów z branż GBS i BPO, którzy coraz częściej dostrzegają jej walory.

Mimo że rynek nadal jest zdominowany przez Indie, Filipiny i Malezję, to Polska wyrabia sobie coraz silniejszą markę dzięki stale zwiększającej się puli wykwalifikowanych specjalistów, globalnemu skomunikowaniu oraz efektywnym kosztowo usługom GBS/ BPO oraz outsourcingowi IT (ITO).

Polska jako wiodąca lokalizacja dla usług GBS/BPO – zarys

Wykwalifikowana i zróżnicowana pula talentów to element pozwalający lepiej zrozumieć sukces Polski w uzyskaniu pierwszoplanowej roli wśród lokalizacji GBS/ BPO. Każdego roku ponad dwa miliony absolwentów opuszcza mury szkół średnich. Większość z nich rozpoczyna studia wyższe, co w konsekwencji przekłada się na 297 368 absolwentów uczelni wyższych w Polsce – każdego roku! Nie dziwi więc fakt, że około 44% polskiej młodzieży posiada wykształcenie wyższe.

Przytoczona powyżej liczba absolwentów bezpośrednio zasila i utrzymuje stabilny talent pipeline, czyli rzecz fundamentalną z perspektywy operatorów GBS/ BPO. Stale poszukują oni młodych, dynamicznych ludzi do pracy w ciągle ewoluującym świecie offshoringu, na który składają się tak kompleksowe stanowiska, jak zarządzanie cyklem życia klienta, customer administration, zarządzanie danymi, wsparcie techniczne i software development.

Ponadto talenty w Polsce władają wieloma językami europejskimi, w tym językiem angielskim. Na potwierdzenie powyższych słów warto odnotować, że Polska zajmuje 16. miejsce na 112 krajów w rankingu Education First English Proficiency Index. Świetny poziom znajomości języka angielskiego wśród młodych ludzi to dla operatorów GBS/ BPO zlokalizowanych w Polsce dodatkowy impuls przy podejmowaniu decyzji o obsłudze ich kluczowych rynków anglojęzycznych – w tym Wielkiej Brytanii, Ameryki Północnej i Australii.

Kolejne czynniki umożliwiające świadczenie usług outsourcingowych to zaawansowana infrastruktura teleinformatyczna oraz stała średnia prędkość Internetu szerokopasmowego na poziomie 188,49 Mb/s. W tym miejscu warto wspomnieć, że Polska plasuje się na 28. miejscu wśród 188 krajów sklasyfikowanych w rankingu Speedtest Global Index.

Pomimo wykazania szeregu cech charakteryzujących gospodarki wysokodochodowe, Polsce udało się utrzymać koszty operacyjne i koszty życia na relatywnie niskim poziomie. W efekcie pozwala to oferować jedne z najatrakcyjniejszych wynagrodzeń w sektorze GBS/BPO. Dobrym przykładem są centra typu Global Contact Centers. Ich operatorzy, dostarczając usługi z zakresu obsługi klienta (CX) z Polski mogą na wynagrodzeniach zaoszczędzić od 48% do 74% – lub, uśredniając, 64%.

Prawdziwa wartość kryje się w tym, że konkurencyjna cenowo pula talentów w Polsce znajduje się tuż obok pozostałych rynków europejskich i Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że nabywcy i operatorzy GBS/ BPO posiadający swoje siedziby w Polsce mają dostęp do rynków regionalnych Unii Europejskiej z ponad 500 milionami klientów.

Centralna lokalizacja Polski na mapie Europy jest kolejnym, korzystnym czynnikiem. To gwarancja wygodnego i sprawnego podróżowania dla międzynarodowych nabywców, operatorów i inwestorów chcących rozpocząć bądź rozszerzyć swoją działalność w zakresie outsourcingu w regionie. W związku z tym, główni operatorzy GBS/ BPO wybrali właśnie Polskę jako kluczowy delivery location do obsługi zarówno regionalnego rynku europejskiego, jak i swoich globalnych konsumentów i partnerów.

 W ujęciu całościowym, powyższe czynniki przyczyniły się do zajęcia przez Polskę drugiego miejsca w kategorii „Most Favored CX Offshore Delivery Points” w badaniu 2022 Ryan Strategic Advisory Front Office CX Omnibus Survey. Raport przygotowany przez firmę Ryan Strategic Advisory zagregował odpowiedzi 668 menedżerów międzynarodowych korporacji z kluczowych rynków źródłowych na temat najlepszych lokalizacji dla outsourcingu usług CX.

Od 2020 r. Polska znajduje się w pierwszej piątce, co wyraźnie ilustruje potęgę tego kraju w dostarczaniu usług GBS/ BPO.

Zalety Polski w zakresie usług CX i back office

Zalety Polski w zakresie usług CX i back office jasno dowodzą, dlaczego ten kraj stał się preferowaną lokalizacją dla outsourcingu usług CX. W rankingu GBS World Competitiveness Index Polska zajęła wysokie lokaty w kategoriach „Globalne zarządzanie danymi” oraz „Usługi digital contact center”. Zarówno ogólny ranking, jak i poszczególne kategorie, zostały sporządzone na podstawie obszernych danych ankietowych pozyskanych w ramach corocznej globalnej branżowej (wertykalnej) ankiety popytu przeprowadzonej dla GBS.World przez Genesis Global Business Services.

Wynik na poziomie 6,19 punktu na 8 możliwych do zdobycia plasuje Polskę na drugim miejscu pod względem dostarczania globalnych usług zarządzania danymi. Jedynie Indie, tradycyjny gigant offshoringu, wyprzedziły Polskę o zaledwie 0,08 punktu, uzyskując łączny wynik 6,27. Inne, godne uwagi wschodzące lokalizacje – takie jak Egipt (6,03), Estonia (5,94) i Republika Południowej Afryki (5,87) – ulokowały się niżej niż Polska.

Zdobywając 6,15 punktu z 8 możliwych do zdobycia Polska ponownie znalazła się w najlepszej piątce lokalizacji w kategorii „Usługi globalnych digital contact center”. Tylko Egipt (6,27), Indie (6,31) i Filipiny (6,46) uzyskały wyższe łączne wyniki niż Polska.

Dominacja Polski w usługach digital & ITO delivery

Polska jest natomiast wyraźnym liderem w kategoriach ilustrujących zdolności cyfrowe i ITO. Potwierdza to największa w Europie Wschodniej pula dostępnych talentów IT, licząca niemal pół miliona osób. Ponad 12 tys. absolwentów kierunków ICT rokrocznie zasilających rynek jeszcze silniej ugruntowuje bogatą pulę talentów w sektorze teleinformatycznym. W tym miejscu należy podkreślić, że polska wiza startupowa umożliwia przyciąganie topowych talentów sektora ICT z całego świata, co naturalnie wzmacnia dostępny talent pipeline.

Google, IBM, LG, Microsoft, Samsung czy Siemens – to tylko kilka wybranych marek, które doceniły polską pulę talentów ICT i stworzyły tutaj swoje jednostki badawczo-rozwojowe. To przekłada się na wysokie miejsce Polski w kategorii najlepszych lokalizacji świadczących ogólny outsourcing usług IT – Polska zdobyła 6,08 na 8 punktów i ponownie znalazła się w pierwszej piątce, wyprzedzając Egipt (5,47) oraz Malezję (5,47).

W porównaniu ze swoimi sąsiadami z regionu Europy Wschodniej, Polska uzyskała status High Performer w kategorii ogólnego outsourcingu usług IT, ze znaczną przewagą wyprzedzając Rumunię, Czechy, Ukrainę, Białoruś i Węgry.

Polska zajęła również pierwsze miejsce w kategorii usług globalnego wsparcia i pomocy technicznej w badaniu GBS World Competitiveness Index 2022, pokonując tradycyjnych gigantów outsourcingu – Filipiny (5,82) i Indie (5,65).

Polska, powszechnie uznawana za prawdziwy programistyczny raj, również w tej kategorii znalazła się w pierwszej piątce lokalizacji – a konkretnie na miejscu trzecim.

Wysoka pozycja Polski w kategorii software developmentu to potwierdzenie reputacji, jaką cieszy się ten kraj – czyli popularnej lokalizacji dla nearshoringu rozwoju oprogramowania. W dużej mierze jest to zasługą ponad 295 tys. programistów pracujących w ok. 63 tys. firm z branży.

Sektor gamingowy, podkategoria software developmentu, staje się polską marką narodową i już osiągnął wartość przekraczającą 470 mln euro. W tym miejscu warto wspomnieć, że Polska jest ojczyzną i domem dla kilku branżowych gigantów, takich jak CD Projekt, PlayWay, 11 bit studios i Ten Square Games.

Nie oznacza to jednak, że wszystko w tym obszarze jest już perfekcyjne – zwłaszcza w kontekście liczby pracowników w sektorze. Obecnie na 100 tys. osób przypada 131 studentów i 23 absolwentów kierunków ICT, co jest jednym z najniższych wskaźników w Europie Wschodniej.

Widoki na przyszłość

Wykształcona kadra, konkurencyjność kosztowa oraz zaawansowana infrastruktura technologiczna – to wszystko czynniki, które dowodzą, że Polska ma prawo liczyć na kontynuowanie trajektorii wzrostu w obszarze świadczenia usług w modelu nearshore i offshore. Gdy pod uwagę weźmiemy jeszcze stale rosnący poziom inwestycji w działalność badawczo-rozwojową oraz państwowe inicjatywy promujące bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), to Polska jest naprawdę dobrze spozycjonowana, by w dalszym ciągu zwiększać swój udział w światowym rynku profesjonalnych usług dla biznesu.

Autor:  Mark Angus, CEO Genesis Global Business Services i partner-założyciel The World Source Marketplace for Global Business Services (GBS.World)

Artykuł pochodzi z magazynu:
FOCUS ON Business #8 January-February (1/2023)

FOCUS ON Business #8 January-February (1/2023) Zobacz numer