Wiadomości

Szansa na uzupełnienie domowego budżetu seniorów

Trwająca pandemia Covid-19 odbiła się nie tylko na zdrowiu, ale również na finansach seniorów. Według najnowszych danych kwota zadłużenia osób 65+ wzrosła z 0,9 mld do 10,2 mld zł. Dla wielu z nich dobrym rozwiązaniem w aktualnej sytuacji może być podjęcie pracy tymczasowej, dzięki której będą mogli szybciej wrócić do finansowej stabilizacji.

O trudnościach jakie dotknęły wielu seniorów może świadczyć fakt, że w porównaniu z innymi grupami wiekowymi, osoby po 65 roku życia najczęściej deklarowały, że doświadczyły negatywnych skutków pandemii. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 57 proc. respondentów w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Utrudnione i kosztowne leczenie

Ze względu na podeszły wiek i często towarzyszące im choroby przewlekłe, to właśnie seniorzy najbardziej dotkliwie odczuli utrudnienia w dostępie do usług medycznych. Skarży się na nie ponad połowa z nich (55 proc.). Być może pośrednio wpłynęło to także na obecny wzrost zadłużenia w najstarszej grupie Polaków, ponieważ aż 3 na 10 z nich deklaruje, że w okresie pandemii zwiększyły się ich wydatki przeznaczone na usługi medyczne. O wpływie aktualnej sytuacji na finanse seniorów świadczy także fakt, że co piąty badany z grupy wiekowej 65+ w wyniku ostatnich doświadczeń chciałby w przyszłości stać się osobą bardziej oszczędną.

– Pandemia pod wieloma względami wpłynęła na całe społeczeństwo, w tym także na osoby starsze. Warto zaznaczyć, że nie chodzi tu tylko o aspekt medyczny, ale również społeczny, czy finansowy. Z tego powodu, dla wielu osób dobrym rozwiązaniem służącym poprawie sytuacji domowego budżetu może być podjęcie tymczasowego zatrudnienia. Duże zapotrzebowanie na pracowników utrzymuje się na przykład w branży opieki senioralnej. Warto też zauważyć, że może to być zarówno zajęcie stałe, jak i tymczasowe – komentuje Beata Czech, Dyrektor Wykonawcza Promedica24.

Praca tymczasowa jako rozwiązanie

Szansą na poprawę sytuacji finansowej seniorów może być podjęcie przez nich aktywności zawodowej. Dzięki swojemu życiowemu doświadczeniu mogą oni na przykład doskonale odnaleźć się w roli opiekuna mniej samodzielnych osób starszych, pomagając im w codziennych czynnościach. Jednocześnie, dzięki zbliżonemu wiekowi łatwiej jest im nawiązać relację ze swoim podopiecznym. Jest to ważne, ponieważ jak pokazują badania, w przypadku wielu osób starszych to właśnie rozmowa i bliskość są jedną z głównych potrzeb.

Warto pamiętać, że nawet pomimo trwającej pandemii istnieją branże, w których nadal mamy do czynienia z niedoborem rąk do pracy, a podjęcie w nich zatrudnienia może być doskonałym sposobem na wyjście z trudnej sytuacji finansowej.

Promedia24