Wiadomości

Szczecin krajowym liderem we współpracy ze Skandynawią

3 456

Województwo Zachodniopomorskie jest regionem Polski tradycyjnie najbardziej otwartym na współpracę ze Skandynawią, z wyjątkowo dużym udziałem inwestorów duńskich (2. pozycja w kraju), którzy łącznie stworzyli tam ponad 4 tys. miejsc pracy. Szczecin to bardzo atrakcyjny dla inwestorów z Północy obszar, o czym świadczy ulokowanie w Mieście takich firm jak Kk-Wind Solutions, Garo, Tieto, Ammeraal Beltech, czy Coloplast. W Szczecinie jest najliczniejsza w Polsce regionalna reprezentacja środowisk biznesowych związanych ze Skandynawią, a na szczecińskich uczelniach studiuje prawie 400 młodych ludzi z krajów nordyckich.

Szczecin krajowym liderem we współpracy ze Skandynawią

W roku 2012 w Szczecinie znajdowały się 140 podmioty z kapitałem skandynawskim. Udział krajów skandynawskich w kapitale ogólnym wynosił ponad 15%. W 2013 r. w Szczecinie znajdowały się już 154 podmioty z kapitałem skandynawskim. Kapitał duński, szwedzki i norweski w Szczecinie na koniec 2013 r. wynosił 163 779,9 tys. złotych. Udział krajów skandynawskich w kapitale ogólnym wynosił ponad 17%. Największą część stanowią firmy z Danii oraz Szwecji, mniej natomiast jest firm norweskich i fińskich. Tak liczna obecność skandynawskiego kapitału stanowi specyfikę Szczecina na tle kraju. W pozostałych regionach Polski wśród zagranicznych inwestorów dominują inwestorzy amerykańscy, niemieccy i francuscy. Skandynawowie wybierają Szczecin ze względu na lokalizację, wykwalifikowany personel oraz wsparcie inwestycji na poziomie lokalnym i regionalnym. Jest to bardzo korzystne zjawisko, ponieważ państwa skandynawskie są jednymi z najlepiej ocenianych partnerów handlowych i w międzynarodowych rankingach wiarygodności biznesowej od lat zajmują bardzo wysokie miejsca. W tym roku współpraca z partnerami z Północy może jeszcze wzrosnąć. Dobra sytuacja gospodarcza Polski i znaczny potencjał wzrostu tworzy perspektywę dla dalszego wzrostu inwestycji i wymiany handlowej.

Skandynawia to newralgiczny dla Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urzędu Miasta Szczecin obszar, do którego kieruje nową strategię pozyskiwania inwestorów ukierunkowaną na następujące branże: energia odnawialna, biotechnologia oraz BPO/SSC/ICT. Dwa Skandynawskie miasta, szwedzkie Malmö i duńskie Esbjerg są miastami partnerskimi Szczecina. Są to miasta portowe o zbliżonym do Szczecina profilu gospodarczym.

Od dwóch lat na Uniwersytecie Szczecińskim działa kierunek Skandynawistyka. Studia są bardzo innowacyjne, nie skupiają się jedynie na nauce języka, historii, czy kultury skandynawskiej, ale są odpowiedzią na realne potrzeby rynku: program obejmuje wiele zagadnień biznesowych. Absolwenci będą więc szczególnie atrakcyjnymi pracownikami dla potencjalnych inwestorów z Północy otwierających swoje oddziały w Szczecinie. Kierunek cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży.

Celem Dni Skandynawskich, które odbyły się w dniach 16-19 kwietnia br., jest budowanie długotrwałego i cyklicznego forum spotkań, ułatwiającego nawiązywanie kontaktów biznesowych, połączonych z prezentacją oferty gospodarczej. Intencją organizatora jest intensyfikacja współpracy pomiędzy partnerami polskimi i partnerami z państw skandynawskich, w różnych obszarach społecznych i gospodarczych. Była to druga edycja wydarzenia. Pozytywny oddźwięk zeszłorocznej imprezy skłonił Miasto do kontynuacji przedsięwzięcia. Program obchodów Dni opierał się na kilku modułach: biznesowym, sportowym, edukacyjnym i kulturalnym. W ramach każdego modułu przewidziane były różne wydarzenia. Począwszy od konferencji biznesowych, poprzez prezentacje artystyczne, pokazy filmów, wystawy plenerowe, kończąc na imprezach sportowych. Do miasta, oprócz polityków ze Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii, przyjechali biznesmeni i artyści. I Blok tematyczny podczas konferencji biznesowej – Energia Pozytywnych Zmian zatytułowany był Nowoczesne porty morskie – duński model rozwoju. Kluczowym tematem poruszanym podczas spotkania były projekty i inwestycje w obszarze infrastruktury portowej. Omówione zostały przykłady polskie i duńskie. Referenci reprezentowali środowisko biznesowe, agendy rządowe oraz samorządy regionalne i lokalne. II Blok tematyczny – Zrównoważenie w gospodarce komunalnej jako wyzwanie dla nowoczesnego społeczeństwa – obejmował sprawy związane z rolą instalacji biogazowych, opartych na różnego rodzaju odpadach biodegradowalnych w zrównoważonym rozwoju oraz roli sieci ciepłowniczej w tym procesie.

Referaty przygotowane zostały przez ekspertów reprezentujących polskie i szwedzkie doświadczenia w tym zakresie. Przedstawiciel Sztokholmu podczas swojego wystąpienia przybliżył innowacyjne podejście miasta do spraw związanych ze zrównoważonym rozwojem. Podczas III Bloku tematycznego – Energia i efektywność energetyczna – kluczowym tematem poruszanym w trakcie spotkania były różne aspekty związane z efektywnością energetyczną. Eksperci odnieśli się do uregulowań prawnych tym zakresie, przybliżyli zastosowanie Small Scale LNG jako koncepcji bezpieczeństwa i „elastyczności” energetycznej.

Szczecin krajowym liderem we współpracy ze Skandynawią

Dyskutowane były ponadto sprawy związane z technologiami energii odnawialnych, wydajnością energetyczną w przemyśle, budownictwem ekologicznym i zielonymi miastami, a także sprawy związane z emisją dwutlenku węgla. Po konferencji odbyła się giełda kooperacji B2B, której celem było nawiązywane znajomości z jak najszerszymi kręgami przedsiębiorców z różnych branży, pielęgnowanie kontaktów oraz efektywna wymiana informacji w życzliwej atmosferze biznesu podczas
przyjemnego rejsu po Odrze.

Jakimi nowymi inicjatywami zaowocują nawiązane kontakty i intensywna wymiana doświadczeń? To się dopiero okaże, ale intensyfikacja współpracy z partnerami z Północy jest właściwie kwestią czasu. Dni Skandynawskie stają się powoli tradycją miasta, a Szczecin – przykładem współpracy między miastem polskim a Skandynawią.